Detail aktuality

Evropské peníze podpoří opravy silnic v Roprachticích, Rokytnici i Semilech

05.04.2023 11:09

Silnici číslo II/290 mezi Roprachticemi a Kořenovem zrekonstruuje Liberecký kraj. Chce k tomu využít peníze z Integrovaného regionálního operačního programu. O předložení žádosti o dotaci rozhodla včera rada kraje. Stavět se má začít letos, práce potrvají dva roky. Z tohoto programu se dočkají podpory i další opravy silnic v regionu.

„Rekonstrukci silnice II/290 v úseku mezi Roprachticemi a Kořenovem připravoval Liberecký kraj již od roku 2015. Složité majetkoprávní vztahy nám umožnily rekonstruovat prozatím pouze úsek mezi Sklenařicemi a Vysokým nad Jizerou,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Půjde o opravu tří úseků v celkové délce 7,2 kilometru. Komunikace nesplňuje odpovídající parametry. Její šířka je na mnoha místech různá a chybí zde zpevněné krajnice či svodidla. Součástí rekonstrukce bude oprava povrchu a výstavba 11 propustků, instalace zádržných systémů a povrchového odvodnění. Cílem je zvýšit kvalitu provozu a zejména docílit bezpečí pro chodce.

Většinu rekonstrukce uhradí Liberecký kraj, Vysoké nad Jizerou se ze svého rozpočtu bude podílet na vybudování odvodnění a na výstavbě chodníků. „Podobně jako třeba v Zákupech či Oldřichově v Hájích je to další z ukázek dobré spolupráce obcí s krajem při přípravě dopravních staveb, které jsou důležité pro jejich obyvatele,“ poznamenal hejtman Martin Půta.

Celkové výdaje projektu včetně technického dozoru investora, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví, archeologického výzkumu a 15% rezervy na případné vícepráce činí 195.369.615 korun, a to po pětimilionovém navýšení kvůli nárůstu cen. Celková výše spolufinancování projektu ze strany kraje se předpokládá ve výši 117.769.615 korun.

Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany kraje podle schváleného regionálního akčního plánu činí 77.600.000 korun v letech 2023 až 2025,“ doplnil Jiří Ulvr, krajský radní pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

„Jedná se o druhý projekt v rámci výzvy s názvem Silnice II. třídy, schvalovaný v novém projektovém období Integrovaného regionálního operačního programu II. Prvním projektem byla silnice číslo II/294 Rokytnice nad Jizerou, kde nyní pokračuje výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ dodal statutární náměstek pro resort dopravy Jan Sviták.

Po Rokytnici a Roprachticích se Liberecký kraj hodlá pustit do dalších rekonstrukcí silnic druhé třídy. „Máme v plánu začít například s první etapou rekonstrukce silnice číslo II/286 a opěrné zdi ve Vítkovicích, zahájit práce na silnici číslo II/292 v úseku z Benešova u Semil po křižovatku se státní silnicí číslo I/14, na téže silnici v Semilech na propojení Bořkovská-Brodská a na silnic číslo II/286 z Lomnice nad Popelkou do Košťálova,“ uzavřel Sviták.

Integrovaného regionálního operačního programu II se bude financovat celkem 7 projektů v přibližné hodnotě 1.107.441.446 korun, přičemž podíl spolufinancování kraje činí necelých 48 %. „V Regionálním akčním plánu je na rozvoj dopravní infrastruktury v kraji vyčleněno 579.757.319 korun. V minulém období tato částka činila 1.106.829.016 korun,“ dodal hejtman Martin Půta. Kraj spravuje 477,8 kilometru silnic II. třídy a 1.583,5 kilometru silnic III. třídy.

Přehled projektu rekonstrukce silnice II/290 Roprachtice–Kořenov (v korunách):

rok

celkové výdaje projektu

nezpůsobilé výdaje

spolufinancování

Kraj (15 %)

spolufinancování

EU (85 %)

2021

2.922.150,00

2.922.150,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

16.000.000,00

4.000.000,00

1.800.000,00

10.200.000,00

2024

85.000.000,00

20.000.000,00

9.750.000,00

55.250.000,00

2025

91.447.465,00

77.153.347,00

2.144.117,70

12.150.000,30

celkem

195.369.615,00

104.075.497,00

13.694.118,00

77.600.000,00

 

Celkové investice do silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji (v korunách):

 

rok

rozpočet kraje (mil.)

EU (mil.)

SFDI (mil.)

celkem (mil.)

2021

306,534

212,700

244,979

764,213

2022

384,804

243,689

165,231

793,724

předpoklad 2023

762,240

233,059

182,646

1.177,945

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login