Detail aktuality

Hejtman LK: Stanovisko Krajského protikorupčního pracoviště o.p.s. zpochybňuje veřejnou zakázku na autobusovou dopravu v Libereckém kraji

26.08.2014 15:08

Stejně jako ostatní členové krajského zastupitelstva jsem včera obdržel dopis z Krajského protikorupčního pracoviště o.p.s., které ve svém přiloženém stanovisku zásadním způsobem zpochybňuje veřejnou zakázku na autobusové dopravce v Libereckém kraji pro období 2014 – 2024.

Youtube video V této souvislosti jsem se dnes obrátil na vrchní státní zástupkyni, paní Lenku Bradáčovou, s žádostí o prověření závažných informací uvedených ve stanovisku a případné zahájení dalších kroků. Považuji to vzhledem ke vzniklé situaci za povinnost vyplývající z funkce hejtmana.

Podnět vrchní státní zástupkyni jsem se rozhodl podat proto, že Krajské protikorupční pracoviště, o.p.s. není žádný oficiální „vyšetřovací“ orgán. Bylo založeno Janem Korytářem a neziskovou organizací Čmelák, zastoupenou opět stejným panem Janem Korytářem, který byl zároveň náhradníkem člena hodnotící komise zmíněné veřejné zakázky na autobusové dopravce v Libereckém kraji pro období 2014 – 2024 a ke všem podkladům týkajícím se zpochybňované veřejné zakázky měl přístup.

Rád bych zdůraznil, že:

  • Starostové pro Liberecký kraj (SLK) byli v minulém volebním období jediní,
    kteří hlasovali proti Odůvodnění veřejné zakázky schvalovanému Zastupitelstvem Libereckého kraje v květnu 2012. Na základě chyby v zadávací dokumentaci pak ÚOHS veřejnou zakázku zrušil.
  • Když jsme po krajských volbách v roce 2012 přišli do vedení kraje, chtěli jsme nejprve tuto veřejnou zakázku, vzhledem k výraznému množství pochybností, úplně zrušit. Nicméně, po vyhodnocení a právním posouzení celé situace a na základě toho, že Libereckému kraji (LK) by při zrušení zakázky bez řádného odůvodnění hrozila významná sankce až ve výši 20 mil. Kč, jsme se v koalici, s naším koaličním partnerem, Změnou pro Liberecký kraj (ZpLK), v čele s Janem Korytářem, dohodli na jejím pokračování a dokončení.
  • Následně jsme upravili zadávací podmínky, aby byly maximálně otevřené co největšímu počtu případných uchazečů. Naším hlavním cílem bylo zajištění kvalitní dopravní obslužnosti kraje autobusovou dopravou zejména ve venkovských oblastech Libereckého kraje, což je jeden z klíčových úkolů regionální samosprávy. Nabídky předložené uchazeči ve veřejné zakázce jednoznačně potvrzují správnost tohoto rozhodnutí. V hodnotící komisi jsou zastoupeny paritně všechny politické subjekty zvolené do Zastupitelstva LK, včetně ZpLK a dále odborníci na veřejnou dopravu.

Veřejná zakázka je od samého počátku provázena mnoha reálnými i vyvolanými pochybnostmi. Pokusili jsme se transparentním přístupem a zapojením odborníků tyto pochybnosti rozptýlit a k výběru přistupovat maximálně odpovědně. Vzhledem k posledním informacím a zvláště k separátní schůzce člena rady kraje, který nemá resort dopravy v gesci s některými uchazeči o veřejnou zakázku se ale v současné době ukazuje jako nemožné, aby z této soutěže vzešel legitimní, nezpochybnitelný vítěz.

Stanovisko Krajského protikorupčního pracoviště o.p.s., které osobně považuji za samozvanou „tajnou policii“ Změny pro Liberecký kraj a Jana Korytáře, stejně jako výše zmíněné schůzky a zpochybňování celé veřejné zakázky, zásadně narušují moji důvěru v zachování základních principů, které by každá veřejná zakázka měla dodržovat, tedy principu transparentnosti a rovného přístupu ke všem uchazečům.

Protože se podle mého názoru vyskytly důvody, pro které nelze ve veřejné zakázce pokračovat, navrhnu na nejbližší schůzi Rady LK, která se uskuteční 2. 9. 2014 zrušení této velmi významné veřejné zakázky. Cílem tohoto kroku je zajistit maximální transparentnost zadávacího řízení co nejefektivnější vynaložení veřejných prostředků a zajištění nejlepšího řešení z hlediska veřejného zájmu i veřejné dopravy v LK.

Pevně věřím, že všichni, kteří v posledních dnech tuto významnou zakázku napadají a zpochybňují, si jsou vědomi své odpovědnosti za pravdivost informací, které poskytují v této věci veřejnosti. Možné dopady na zajištění jedné z klíčových veřejných služeb pro občany LK, tedy funkční dopravní obslužnosti, považuji za velmi závažné a nebezpečné.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login