Detail aktuality

Hejtman Martin Půta opět udělí poctu významným osobnostem v Libereckém kraji

13.10.2022 16:02

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta opět po roce udělí tradiční ocenění Pocty hejtmana. To náleží významným osobnostem, které působí nebo působily v různých oblastech lidské činnosti a svůj život či dílo zasvětily rozvoji a dobrému jménu nejen Libereckého kraje.

Slavnostní večer se uskuteční ve čtvrtek 20. října od 18 hodin v Oblastní galerii „Lázně“ Liberec. Oceněné osobnosti si vedle čestného uznání odnesou také Hejtmanský dukát.  

Účast na události je pouze pro zvané. 

SEZNAM DOPOSUD OCENĚNÝCH OSOBNOSTÍ:

Rok 2021

Vlasta Burian – in memoriam  - Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti divadla a filmu

František Horák - Pocta hejtmana za celoživotní přínos ve vývoji, obnově a záchraně regionálního pivovarnictví

Manželé Věra a Jiří Hudečkovi - Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti skautingu a práce s mládeží

prof.  Ing.  Jan Nouza, CSc. - Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti vývoje komunikačních technologií)

Jiřina Permanová  - Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti hudby

akad. mal. Ivo Rozsypal – in memoriam - Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti sklářství a výtvarnictví

MUDr. Stanislav Taller - Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti medicíny – chirurgie

Rok 2020

prof. Dr. dr.h.c. mult. Rolland Zdeněk Bulirsch -  za celoživotní přínos v oblasti matematických věd

akad. soch. Jiří Dostál - za celoživotní přínos v oblasti výtvarnictví

Svatava Hejralová - za celoživotní přínos v oblasti divadelního umění

prof. Ing. Dr.Sc. dr.h.c. Luboš Hes - za celoživotní přínos v oblasti textilního výzkumu

pater ThLic. Stanislav Přibyl Th.D. - za dlouhodobou práci v propojování církve a veřejnosti

plk. František Truhlář - in memoriam - za mimořádný přínos při leteckých bojích 2. světové války

Walther Wiener - za celoživotní a mimořádný přínos v oblasti ornitologie a standardizace chovu okrasného ptactva

Rok 2019

ak. soch. Jaroslava Brychtová - za celoživotní přínos v oboru sklářství a výtvarnictví

Josef Haisler - za celoživotní přínos v boji za svobodu

Jaroslav Hlubůček - za celoživotní přínos v oboru sklářství a bižuterie

Markéta Pechová, DiS. - za mimořádný sportovní výkon

Mgr. Jaroslav Rudiš - za ojedinělý přínos v oblasti literatury

MgA. Graziano Sanvito - za celoživotní přínos v oblasti hudby

prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel - za celoživotní přínos v oboru architektury

Ing. Michal Beneš (in memoriam) - za mimořádný přístup k záchraně lidských životů

Rok 2018

Karl Kostka (in memoriam) - za celoživotní přínos v oblasti politiky a hospodářství

Mgr. Alena Brádlová - za celoživotní přínos v oblasti hudby a výchovy mládeže

Mgr. Roman Karpaš - za celoživotní přínos v oblasti knižní tvorby a výtvarného umění

prof. RNDr. David Lukáš CSc. - za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu

Marcela Machotková - za celoživotní přínos v oblasti divadla a operního zpěvu

Ladislav Smejkal - za celoživotní přínos v oblasti historie a regionálních dějin

Václav Toužimský - za celoživotní přínos v oblasti fotografické tvorby

Ing. Ludvík Šablatura - za celoživotní přínos v oblasti tělovýchovy a sportu

Rok 2017

Ladislav Bareš, in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti hudby

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs - za celoživotní přínos v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání

JUDr. František Novosad - za celoživotní přínos v oblasti zachování tradičního řemesla v regionu

Vlastimil Pospíchal - za celoživotní přínos v oblasti sklářství

Sergej Solovjev - za celoživotní přínos v oblasti boje za svobodu

Ervín Šolc - za celoživotní přínos v oblasti česko-německé spolupráce

MUDr. Vladimír Zikmund, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti vědy, výzkumu a lékařství

Rok 2016

prof. RNDr. František Fediuk, CSc. - za přínos v oblasti geologie

Ing. Taťána Janoušková - za přínos v oblasti paliativní péče

Marta Kottová - za přínos v oblasti osvětové činnosti o holocaustu

Ing. Miroslav Kučera - za přínos v oblasti filantropie

MUDr. Blanka Šinkorová - za přínos v oblasti lékařství

Miloš Zapletal - za přínos v oblasti práce s mládeží

Rok 2015

prof. Dr. Hans Hiller - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje mezinárodních vztahů

doc. ak. mal. Eva Kubínová - za celoživotní přínos v oblasti kultury

Mgr. Marie Matušková - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu

akad. soch. René Roubíček- za celoživotní přínos v oblasti kultury

RNDr. Tomáš Řídkošil - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti historie a rozvoje regionu

Jaroslava Žitná - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje sportu a práce s mládeží

Rok 2014

Jaroslav Bejvl - za celoživotní přínos v oblasti sklářství a medailérství

Martin Chaloupka - za celoživotní přínos v oblasti zachování lidových tradic v regionu

Vlasta Landová - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje sportu a práce s mládeží

MUDr. Richard Lukáš Ph.D. - za významný přínos v oblasti medicíny

Otfried Preussler  - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti literatury a kultury

Vladimír Svoboda - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu

Rok 2013

Ing. Dalibor Dědek - za významný přínos v oblasti průmyslu a podpory veřejných projektů

MUDr. Aleš Fürst - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti medicíny

Aleš Jaluška - za celoživotní přínos v oblasti charitativní činnosti, pomoci znevýhodněným a handicapovaným

prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti vysokého školství

PhDr. František Vydra - za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví

Siegfried Weiss - za celoživotní přínos v popularizaci přírodních krás Libereckého kraje

Rok 2012

kpt. Michal Košč – in memoriam - za hrdinské činy a chrabrost ve službách 1. československého armádního sboru

Ing. Luboš Novák, CSc. - za významný přínos v oblasti vědy a výzkumu

Ing. Vladimír Páral - za celoživotní přínos v oblasti literatury

prof. Dr. Jan Patočka DrSc., dr. h. c. - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti filosofie a lidských práv

RNDr. Ivan Šolc, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti fyziky, matematiky a astronomie

Bohumil Žloutek - za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví

Rok 2011

MUDr. Václav Cihlář - za celoživotní přínos v oblasti zdravotnictví

Miloslav Dvorský - za celoživotní přínos v oboru tradičního řemesla a práce s mládeží

Václav Helšus - za významný přínos v oblasti herectví

Vladimír Komárek - in memoriam - za významný přínos v oblasti výtvarného umění

RNDr. Miloslav Nevrlý - za celoživotní přínos v oblasti přírodních věd - zoologii

PhDr. Jan Šolc - za významný přínos v oblasti filosofie a vzdělávání

Rok 2010

doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, ThD. - za přispění k rozšíření duchovní vzdělanosti

Luděk Vele - za významný přínos v oblasti vážné hudby

PhDr. Tomáš Edel - in memoriam - za významný přínos v oblasti historie

Ing. arch. Svatopluk Technik – in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti architektury

plk. PhDr. Otto Janoušek – za celoživotní přínos v oblasti armádního sportu

Mgr. Věra Vohlídalová - za celoživotní přínos v oblasti knihovnictví

plk. Stanislav Hnělička - za bojové zásluhy na Středním východě ve 2. světové válce

Rok 2009

Doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti historie

Miloslav Bělonožník - za celoživotní přínos v oblasti sportu

František Peterka - za celoživotní přínos v oblasti divadla a filmu

Josef Václav Scheybal - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti umění a historie

Milan Uherek - za celoživotní přínos v oblasti hudby

Rok 2008

Ing. Zdeněk Patrman - in memoriam - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd

akad. arch. Otakar Binar - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd

akad. mal. Karel Wünsch - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd

Jaroslava Brychtová - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd

MUDr. Petr Čáp - za přínos v oblasti zdravotnictví

Vojtěch Ron - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti divadelnictví

akad. mal. Rudolf Novotný - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti kultury

Dobroslava Kricklová - za lidský přístup v oblasti pěstounské péče

Eduard Anděl - za celoživotní přínos v oblasti stavitelství

prof. Stanislav Libenský - za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd

Rok 2007

Josef Rakoncaj - za přínos v oblasti horolezectví

prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. - za přínos v oblasti vědy a výzkumu

Věra Plívová Šimková - za přínos v oblasti filmů pro děti

Jan Křivánek - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti popularizace vážné hudby

Jiří Janáček - za přínos v oblasti literární vědy

Rok 2006

Petr Pálka - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti hudby

MUDr. Petr Suchomel, PhD. a celý neurochirurgický tým - za přínos v oblasti zdravotnictví

doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr.h.c. - za celoživotní přínos v oblasti architektury

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login