Detail aktuality

Hejtmani schválili návrh nového modelu financování krajů prostřednictvím rozpočtového určení daní

14.03.2024 15:44

Návrh nového modelu stanovení podílů jednotlivých krajů a hlavního města Prahy na rozpočtovém určení daní krajů schválila na svém 18. zasedání 14. března v Praze Rada Asociace krajů České republiky.

Schválená varianta nově nastavuje kritéria, která popisují charakteristicky jednotlivých regionů a zahrnují:

počet obyvatel kraje – 40 %

délka silnic II. a III. tř. na území kraje – 20 %

rozloha kraje – 13 %

počet výjezdových základen Zdravoitnické záchranné služby – 6 %

pošet urgentních příjmů typu I v nemocnicích zřizovaných krajem – 2 %

struktura kraje (podíl počtu obcí k ploše rozlohy kraje) – 8 %

počet žáků středních škol zřizovaných krajem – 4%

vyrovnávací příspěvek – 7%

Současně se Rada Asociace krajů České republiky shodla na dalších podmínkách svázaných s novým nastavením podmínek dělení daňových výnosů. Podmínky představují zahrnutí příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4 miliardy korun na opravy krajských komunikací do rozpočtového určení daní krajů v prvním roce schválené změny (2025) a zahrnutí navýšení objemu rozpočtového určení daní krajů o 6 miliard korun v prvních třech letech od platnosti schválené změny (2025 až 2027) k vyrovnání propadů některým krajům při srovnání se stávajícím stavem. Tato navýšení budou vyjádřena procentuálně v podobě výsledného procentuálního podílu rozpočtového určení daní krajů na celostátním hrubém výnosu daní podle predikce daňových výběrů pro roky 2025 až 2027 v době schvalování zákona.

Dále Rada Asociace krajů České republiky svým usnesením upozorňuje, že schválená varianta v žádném případě neobsahuje podmínky ani jakékoli předpoklady toho, že by kraje měly převzít financování nepedagogických pracovníků v krajských školských zařízeních. Současně rada deklaruje, že je na tuto debatu s vládou připravena, ale vzhledem k tomu, že problematika zasahuje nejen kraje, ale i obce a je teprve na svém počátku, Rada Asociace krajů České republiky preferuje, aby nebyla projednávána a řešena v rámci této nové varianty zákona o rozpočtovém určení daní.

Předseda Rady Asociace krajů České republiky a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba nyní pošle schválené usnesení ministru financí k zahájení jeho projednávání na úrovni vlády.

TZ: Rada Asociace krajů České republiky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login