Detail aktuality

Kraj finančně podpoří zajištění zdravotní péče na Frýdlantsku

21.10.2015 11:24

Liberecký kraj aktivně řeší neutěšenou situaci, která nastala v souvislosti s ukončením provozu interního oddělení v Nemocnici Frýdlant a v Nemocnici Semily, soukromého a městského zařízení, ve kterém nemá kraj žádný vlastnický podíl. V obou případech je zájmem Libereckého kraje zajistit obyvatelům Frýdlantského výběžku a Semilska odpovídající zdravotní péči. Proto radní Libereckého kraje rozhodli o uvolnění finančních prostředků k zajištění péče a společně se zástupci vlastníků nemocnic hledají řešení nastalého stavu.

Radní Libereckého kraje na svém úterním jednání odsouhlasili uvolnění částky 300 tisíc korun na částečné pokrytí nepřetržitého provozu interní ambulance v Nemocnici Frýdlant. Poskytnutí finanční podpory je plně v souladu s podporou v režimu de minimis (podpora malého rozsahu). Jejich krok musí nyní posvětit zastupitelé. Dalších cca 100 tisíc korun přidají obce a města Mikroregionu Frýdlantsko.

„Peníze zajistí provoz frýdlantské interní ambulance do konce letošního roku, v režimu, ve kterém funguje nyní,“ uvedl Petr Tulpa, radní pro zdravotnictví Libereckého kraje. V praxi má tato ambulance za úkol vyšetřit a „zaléčit“ pacienty s lehčími zdravotními problémy a pouze ty, kteří potřebují hospitalizaci, odveze Zdravotnická záchranná službu Libereckého kraje (ZZS LK) do Krajské nemocnice Liberec, event. Turnova či zatím Semil.

Změny ve frýdlantské nemocnici se dotýkají i ZZS LK.

V případě, že nedojde ve Fýdlantu k obnovení lůžkové interny, bude nutné rozšířit provoz posádky rychlé zdravotnické pomoci z osmihodinového na dvaceti čtyřhodinový režim. Tato změna si vyžádá v roce 2016 zvýšení provozních nákladů o 6,5 mil Kč.  „V případu Nemocnice Frýdlant je zájem kraje jasný, zachovat nemocnici ve Frýdlantském výběžku v současné podobě, a to dlouhodobě, podle Zásad rozvoje zdravotnictví LK a Programu rozvoje LK do roku 2020, „vysvětlil Petr Tulpa a doplnil: „Avšak klíč k dodržení tohoto závazku drží Město Frýdlant a Nemocnice Frýdlant, protože první subjekt je majitelem budov a druhý provozovatelem nemocnice, neboli Liberecký kraj zde nemá rozhodovací pravomoc.“

Pokud rozváží obě organizace smluvní vztah, Liberecký kraj garantuje dodržení koncepce regionální nemocnice s ambulancemi a základními zdravotnickými obory včetně lůžkového zabezpečení tím, že do této oblasti rozšíří svoji působnost Krajská nemocnice v Liberci.

Liberecký kraj se aktivně zapojil i do řešení situace, která nastala v městské Nemocnici Semily. „Ač není semilská nemocnice majetkem kraje, nemá v ní žádní podíl a ani rozhodující právo, je si Liberecký kraj vědom situace, která může nastat. Intenzivně diskutuje se zástupci města Semily a dalších nemocnic možnosti, jak situaci řešit,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login