Detail aktuality

Kraj si nechal zpracovat zprávu o stavu povrchu komunikací a mostů a pokračuje v dalších rekonstrukcích

08.03.2023 10:35

Liberecký kraj zná výsledky dalšího měření stavu povrchů vozovek a mostů. Nechal si je zpracovat od firem PavEx Consulting, s.r.o. a PONTEX. Za rok 2022 je průměrná známka u silnic II. třídy na úrovni 2,76, u komunikací III. třídy pak 3,09. Počet mostů v havarijním stavu rok od roku klesá. Nyní jich kraj eviduje 7.

„Zprávu o stavu povrchů vozovek a mostů si necháváme zpracovávat každoročně. Je to pro nás dobrá zpětná vazba. Na základě ní pak můžeme vhodně a efektivně plánovat další rekonstrukce a velkoplošné opravy,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy.

  1. Stav povrchů vozovek k 31. prosinci 2022

Sběr dat se uskutečnil na celé síti silnic II. třídy (487 kilometrů) a na zhruba polovině silnic III. třídy (806 kilometrů). Z výsledků jsou patrné následující výstupy:

  • 512 kilometrů silnic je v havarijním stavu (24,8 %)
  • 291 kilometrů silnic je v nevyhovujícím stavu (14,1 %)

Dlouhodobý vývoj stavu povrchu vozovek:

 

2022

2021

2020

2019

II. třída

2,76

2,58

2,71

2,96

III. třída

3,09

3,07

3,17

3,21

 

„Výsledek hodnocení, a to zejména průměrná známka stavu silnic II. třídy, nás přiměl k tomu, abychom se letos a příští rok zaměřili na opravy a rekonstrukce těch komunikací, které hrají v dopravním propojení částí regionu výraznou roli,“ dodal hejtman Martin Půta.

Silnice II. třídy:

Nejlepší stav mají vozovky silnic II. třídy v okrese Liberec, kde průměrná známka činí 2,41, nejhorší stav je v okrese Semily, kde průměrná známka činí 3,17.

Silnice III. třídy:

Nejlepší povrchy vozovek mají silnice III. třídy v okrese Liberec, kde průměrná známka dosahuje 3,02, nejhorší stav je v okrese Jablonec nad Nisou, kde průměrná známka dosahuje 3,17.

Tabulka se souhrnným přehledem financování rekonstrukcí a oprav silnic a mostů za předchozí roky v milionech korun:

Rok

Zimní a běžná údržba

Neinvestice

 

Investice

 

 

EU

(podíl kraje)

Poskytnutá dotace z EU

dotace SFDI

2014

232,121

8,531

297,932

20,915

224,287

135,982

2015

253,867

18,716

152,901

24,275

704,767

197,996

2016

294,461

94,734

180,486

0,589

0

128,764

2017

318,682

63,824

194,668

23,239

78,361

125,865

2018

288,529

133,581

236,175

18,031

168,393

178,410

2019

340,810

68,357

202,685

47,380

294,448

107,027

2020

320,596

42,746

190,662

73,126

400,826

234,545

2021

352,093

47,794

251,508

81,602

212,700

244,979

2022

428,952

35,236

235,203

114,365

243,689

165,231

2023

445,000

149,892

500,249

112,099

233,059

182,646

Celkem 2014–2023

3275,11

663,41

2607,70

515,62

2560,53

1701,445

 
  1. Stav mostů ve vlastnictví Libereckého kraje k 31. prosinci 2022:

V roce 2022 jsme provedli stavební údržbu u 17 mostů. Jsem rád, že se nám snižuje počet objektů ve zcela havarijním stavu. Zprávu o stavu mostů zpracovala firma PONTEX,“ dodal Jan Sviták.

Tabulka s přehledem stavu mostů v průběhu let je v příloze. 

Liberecký kraj má na letošek ze Státního fondu dopravní infrastruktury v zásobníku projekty v hodnotě 194.408.659,17 korun včetně DPH. Z Integrovaného regionálního operačního programu je to celkem 334.546.121,76 korun. Z krajského rozpočtu pak 349.563.637,43 korun. Z minulého roku na letošek kraj převádí částku 88.751.609 korun, kterou vynaloží na rekonstrukce mostu 286-012a přes Jilemku v Jilemnici, mosty 279-004 a 279-005 ve Svijanech a silnici III/26834 Brniště – Jablonné v Podještědí, I. etapa. „Letošní rok bude kraj investovat do rekonstrukcí silnic a mostů znovu více než jednu miliardu korun tak, jak jsme se zavázali,“ doplnil hejtman Martin Půta.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login