Detail aktuality

Kraj vyzval společnost AVEZA k náhradě škody ve výši 6, 8 miliónu Kč

11.03.2013 16:37

 

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta vyzval dopisem na základě usnesení Rady LK společnost AVEZA s.r.o. (dříve ERYNIES, s.r.o.) ze dne 28. 2. 2013 k úhradě částek 3 156 701, 15 Kč a 3 678 211,93 Kč za dvě chybné administrace výběrových řízení na dopravní stavby.

Tato společnost pro kraj na základě rámcové smlouvy administrovala veřejné zakázky v rámci ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1. 1. rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, konkrétně projekty II/270 Luhov – Postřelná a II/287 Kokonín – Bratříkov. Projekty byly předfinancovány Regionální radou regionu soudržnosti na základě smluv o poskytnutí dotace.

Při kontrole vyúčtování dotace zjistila Regionální rada pochybení v administraci výběrových řízení a uložila Libereckému kraji vrátit část dotace. V projektu II/270 Luhov – Postřelná se jednalo o částku 3 612 822,30 Kč, z čehož korekce způsobilých výdajů v důsledku chyb ve výběrovém řízení po odečtení podílu Libereckého kraje na dotaci činila 3 156 701,15 Kč.

V projektu II/287 Kokonín – Bratříkov se jednalo o částku 3 976 445,33 Kč, z čehož korekce způsobilých výdajů v důsledku chyb ve výběrovém řízení po odečtení podílu Libereckého kraje na dotaci činila 3 678 211,93 Kč.

Celková škoda ve výši 6 834 913,08 Kč byla nepochybně způsobena porušením smluvních povinností, ke kterým se společnost AVEZA s.r.o. zavázala uzavřením smlouvy rámcové a smluv prováděcích.

Hejtman vyzval společnost AVEZA s. r. o., aby do 30 dnů od doručení výzvy požadovanou částku uhradila s tím, že pokud se tak nestane, bude muset kraj přistoupit k jejímu soudnímu vymáhání. 

Info ke stavbám: Rekonstrukce 7 km dlouhého úseku silnice II/287 Kokonín – Bratříkov, která tvoří dopravní spojení mezi Jabloncem nad Nisou a Železným Brodem přes obce Maršovice, Jistebsko, Pěnčín a Bratříkov a částečně slouží jako dopravní napojení na rychlostní komunikaci I/10 směr Tanvald - Železný Brod, byla zahájena v květnu 2011 a so do užívání předána 3. 11. 2011.

Oprava této komunikace byla financována z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v oblasti podpory „Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“, kde 92,5 % nákladů je hrazeno z prostředků EU a zbývajících 7,5 % nákladů je kryto z rozpočtu Libereckého kraje. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 43 miliónů korun.  Stavbou vznikla celkově modernizovaná komunikace II. třídy. Rekonstrukcí vozovky a optimalizací dopravního značení se zároveň odstranila kolizní místa plynoucí ze špatného stavu této komunikace a zlepšila se tak plynulost silniční dopravy vedoucí ke snížení nehodovosti. Současně s rekonstrukcí krytu komunikace, která byla zaměřena na opravu lokálně poškozených míst a vyrovnání povrchu vozovky, bylo vyřešeno řádné odvodnění komunikace a to provedením oprav odvodňovacích prvků a propustků. Navíc rekonstrukce chodníku v Maršovicích přispěla ke zvýšení bezpečnosti chodců v této lokalitě. Zároveň bylo nezbytné rekonstruovat stávající opěrnou zeď v Bratříkově (v km 9,85) z důvodu jejího zřícení po přívalových deštích v srpnu 2011.

Řidiči často kritizovaný špatný stav silnice II/270 v úseku Luhov – Postřelná.. 

Projekt byl financován z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Severovýchod v oblasti podpory „Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“, kde 92,5 % nákladů je hrazeno z prostředků EU a zbývajících 7,5 % nákladů je kryto z rozpočtu Libereckého kraje. Celkové dotační náklady na rekonstrukci této komunikace se vyšplhaly na 40 miliónů korun. Rozsáhlou rekonstrukci se podařilo zrealizovat za necelé 4 měsíce. Stavba byla uvedena do provozu 21. 11. 2011.

Předmětem projektu byla rekonstrukce povrchu silnice II/270 mezi křižovatkou se silnicí III/27011 směr Brniště a II/278 směr Stráž pod Ralskem až před křižovatku se silnicí III/27012 u obce Postřelná směr Velký Valtinov v celkové délce 3,27 km. V trase silnice se odfrézoval stávající kryt v tl. 80mm a položil kryt nový v tl. 90mm. Byly upraveny oba autobusové zálivy, osazena nová svodidla a směrové sloupky. Tento projekt přímo navazuje na již realizovanou rekonstrukci komunikace z Jablonného v Podještědí ke zmíněné křižovatce u obce Postřelná, která proběhla v roce 2009 a byla financovaná taktéž z evropských peněz. Součástí stavby byla mimo jiné sanace mostu ev.č. 270-011 přes železniční vlečku DIAMO-Luhov. Podhled i boky nosné konstrukce mostu byly sanovány, vybudovány nové železobetonové římsy, byla provedena obnova oboustranného chodníku na mostě, nový asfaltový koberec, osazeno nové zábradlí a svodidla.

Dále se uskutečnila rekonstrukce 10 propustků, které byly před rekonstrukcí téměř nefunkční. Bylo tedy nutné přistoupit k jejich celkovému vyčištění. Byly také opraveny vtokové a výtokové objekty, rekonstruovaly se římsy čel a byly osazeny bezpečnostní prvky propustků. Na závěr byly opraveny i objízdné trasy, které po dobu rekonstrukce sloužily pro odklon nákladní dopravy. Investorem stavby byl Liberecký kraj zastoupený Krajskou správou silnic LK, zhotovitelem projektu byla společnost Metrostav, a.s., Praha.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login