Detail aktuality

Kraj zadává zpracování studie proveditelnosti protipovodňových opatření

04.08.2021 12:13

Do další etapy vstoupila příprava protipovodňových opatření na Lužické Nise v oblasti Liberecka a Hrádecka, která plánuje Liberecký kraj spolu s Povodím Labe a obcemi, které v blízkosti jejího toku leží. Kraj si nechá zpracovat studii proveditelnosti.

„V červnu jsme schválili návrh Memoranda o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě protipovodňových opatření na Lužické Nise, které bude uzavřeno s Povodím Labe i šesti obcemi a městy, kterými řeka protéká. Zpracování studie proveditelnosti z tohoto memoranda vyplývá Zastupitelstvo v Hrádku nad Nisou memorandum projednalo souhlasně, Liberec, Bílý Kostel nad Nisou, Chrastava a Kryštofovo Údolí doposud ne. Chotyně účast na společném postupu při přípravě protipovodňových opatření neodsouhlasila,“ informoval hejtman Martin Půta.

Na studii proveditelnosti kraj vyčlení prostředky ze svého rozpočtu. Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota činí 778 tisíc korun bez DPH. Na financování by se podle memoranda měl kraj a obce podílet rovným dílem – padesáti procenty. Studii zpracuje pražská firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s..

„Tato společnost se řešení protipovodňové ochrany v povodí Lužické Nisy věnuje průběžně již od roku 2010 a disponuje proto podklady, které jsou pro studii proveditelnosti zásadní,“ prohlásil Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství. „Využít jejích znalostí je pro Liberecký kraj výhodné nejen ekonomicky, ale zejména z pohledu know-how.“

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba již zpracovávala koncepci povodňové ochrany v jednotlivých obcích na Nise, a to včetně jejich ekonomické efektivity. Zároveň má k dispozici matematický hydrodynamický model, který pro tok Lužické Nisy vytvořila.

Koordinátorem předprojektové přípravy celého komplexu protipovodňových opatření, který zahrnuje i vodní dílo  v Andělské Hoře v podobě suché nádrže,  je  Liberecký kraj. Ten kromě studie proveditelnosti zajistí i dokumentaci k územnímu rozhodnutí a posouzení vlivů na životní prostředí. Státní podnik Povodí Labe se postará o koordinaci zpracování celkového posouzení vlivu navrhovaných opatření na odtokové poměry v hraničním profilu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login