Detail aktuality

Liberecká pedagogicko-psychologická poradna otevírá své zrekonstruované prostory

29.09.2021 11:44

Nových prostor se dočkala pedagogicko-psychologická poradna (PPP) v liberecké Truhlářské ulici, a to díky rozsáhlé rekonstrukci nedalekého domova mládeže. Ta vyšla celkem na 16.773.257,14 korun včetně DPH. Poradna je příspěvkovou organizací Libereckého kraje a již přes 50 let poskytuje psychologické a speciálně pedagogické poradenství dětem, žákům a studentům při výchově a vzdělávání.

„Jsem rád, že poradna svými službami pokrývá nejen oblast Liberecka, ale také Frýdlantska, kde funguje její odloučené pracoviště. Požadavky na poradenskou práci se rok od roku zvyšují, proto si nesmírně vážím všech zaměstnanců, kteří poskytují žákům odborné služby a pomáhají jim v náročných životních situacích,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Stavební práce začala firma Instav stavební práce s.r.o. na počátku února letošního roku. „Kromě úprav původního internátu do podoby kancelářských prostor firma vybudovala nový výtah, který umožní přístup do budovy také imobilním klientům,“ vysvětlil Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Zaměstnanci i klienti liberecké PPP budou tak mít možnost využívat nových pracoven psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovnic, zasedacích místností, čekáren, reedukačních a anamnestických místností na celkové ploše takřka 1200 m2 rozložených ve čtyřech nadzemních podlažích.

„Pedagogicko-psychologickou poradnu ročně navštíví přes 3.000 klientů, a to z různých důvodů. Ne vždy se jedná o potíže v učení nebo chování. Poradna poskytuje služby i žákům mimořádně nadaným, posuzuje školní zralost předškoláků a věnuje se středoškolákům v oblasti jejich osobního rozvoje,“ dodal Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Hlavním úkolem PPP je však posuzování vzdělávacích potřeb dětí všech stupňů školní docházky a případných změn v jejich vzdělávání. Úzce spolupracuje se školami, a kromě diagnostické práce a poradenství se může pochlubit i dlouholetým programem Škola hrou, který je určen žákům prvního stupně základní školy. Žáci si zde mohou hravou formou osvojit správné učební návyky.

Poradna také poskytuje metodickou podporu asistentům pedagoga, kteří ve školách pracují s náročnými žáky, metodicky vede výchovné poradce i školní metodiky prevence a věnuje se i kariérovým poradcům, školním psychologům a školním speciálním pedagogům. Pořádá vzdělávací akce pro učitele i odbornou veřejnost, poradenské dny a workshopy s různým odborným zaměřením.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login