Detail aktuality

Liberecký kraj chystá návrh novel zákona o krajích, obcích a hlavním městě Praze

20.02.2013 17:04

 

Rada kraje odsouhlasila materiál, který předloží na březnové zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ke schválení. Tento materiál obsahuje návrh na změnu zákona o krajích a také změnu zákona o krajích (krajské zřízení), o obcích (obecní zřízení) a zákona o hlavním městě Praze. Smyslem návrhu je jednoznačně stanovit v příslušných zákonech, že obce a kraje mohou zveřejňovat záznamy z veřejných zasedání svých zastupitelstev.

 

Zastupitelstvo Libereckého kraje se z důvodu co nevětší otevřenosti a transparentnosti rozhodlo, že bude zveřejňovat prostřednictvím webových stránek Libereckého kraje kompletní audiovizuální záznamy ze svých jednání. Tato praxe byla zavedena od ustavujícího zasedání současného zastupitelstva, konaného dne 27.11.2012.

Názor vedení Libereckého kraje je takový, že jednání zastupitelstev je ze zákona veřejné, ti kdo jsou povinni se ho účastnit, jsou veřejnými funkcionáři, a tudíž musí snést sníženou ochranu ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, a ostatní osoby, které se jednání účastní, si musí býti vědomy veřejnosti tohoto jednání a tedy i faktu, že pokud veřejné zasedání navštíví či na něm vystoupí, může být tato skutečnost zaznamenána. Totéž se týká také osob, jejichž osobní údaje jsou na zastupitelstvech projednávány, neboť nikdo není nucen vstupovat do majetkoprávních vztahů s veřejnými korporacemi či se nechat volit do veřejných funkcí. Současná zákonná úprava však není tak jednoznačná, aby absolutně vylučovala možnost i jiných výkladů.  

Zákony upravující fungování územně samosprávných celků vznikající na konci 90. let, nemohly logicky reflektovat rozvoj digitální techniky v posledním období a zvýšení dostupnosti záznamové techniky, včetně možností online přenosu díky vysokorychlostnímu internetu. V současné době je možné s minimálními náklady zaznamenat jednání zastupitelstva v HD obrazové i zvukové kvalitě. Obce a kraje, které se v rámci zvýšení transparentnosti svého rozhodování a otevření jednání vůči veřejnosti, touto cestou vydaly, narazily záhy na legislativní vakuum v této oblasti, které bylo zaplněno pouze stanovisky Ministerstva vnitra ČR a Úřadu pro ochranu osobních údajů, která si často navzájem protiřečila a rovněž se podstatně měnila v čase. Snaha o prosazení změny zákonů je tedy, jednoznačně a nezpochybnitelně zakotvit možnost obcí a krajů záznamy z veřejných zasedání svých zastupitelstev zveřejňovat.

S ohledem na tyto skutečnosti byl zpracován návrh novely zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a v zájmu systémovosti návrhu i zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, která možnost pořizovat a zveřejňovat záznam zasedání zastupitelstva výslovně zakotvuje, přičemž pravomoc rozhodnout o pořízení tohoto záznamu svěřuje zastupitelstvu příslušného samosprávného celku, které rovněž stanoví způsob a dobu zveřejnění záznamu. Připravovaný návrh by se měl týkat nejen zastupitelstev krajů, ale zastupitelstev obcí a hlavního města Prahy. Jedním z důvodů pro to je, že při projednávání  změny zákona o krajích, která se týkala zkrácení lhůty pro svolání zastupitelstva v době vyhlášení krizového stavu, bylo vytýkáno, že je nekoncepční protože mění jen podmínky pro kraje. S touto výtkou je nutno souhlasit, proto je připravována změna komplexní. (Uvedený návrh předkládalo Zastupitelstvo Libereckého kraje v roce 2010 po zkušenostech s fungováním samospráv při povodních, které v létě 2010 zasáhly Liberecký kraj.) Druhým důvodem je, že zastupitelstva obcí nemají zákonem umožněno návrhy zákonů poslanecké sněmovně předkládat a je však známo, že mnohé obce se již možností zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstev zabývaly.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login