Detail aktuality

Liberecký kraj navrhuje protipovodňová opatření pro povodí Lužické Nisy

04.09.2018 18:21

Kraj připravuje projekt za necelé 4 miliony korun, který má zvýšit bezpečnostní opatření v povodí Lužické Nisy. Cílem studie je zajistit preventivní kroky a snížit negativní dopady povodní pro katastrální území obcí Bílý Kostel nad Nisou, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Kryštofovo Údolí, Mníšek a Oldřichov v Hájích. Liberecký kraj získal na projekt dotaci z Operačního programu životní prostředí. Finančně se na něm spolupodílejí i dotčené obce.

Liberecký kraj navrhl projekt „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území LK“. Jejím cílem je posoudit stávající protipovodňovou ochranu v povodí Lužické Nisy od soutoku s Údolským potokem až po státní hranice a navrhnout nová preventivní opatření.

Původní záměr kraje byl zahrnout do projektu celé povodí Lužické Nisy, tedy od pramene na hranici katastru obcí Nová Ves nad Nisou a Smržovka až po státní hranici u Hrádku nad Nisou. „Rada kraje souhlasila s projektem pod podmínkou, že se na něm budou finančně podílet obce, jejichž územní obvody jsou projektem dotčeny. Obce v horním povodí, tedy i město Liberec a většina dalších výše po toku, neprojevily zájem o zapojení do projektu, proto nejsou v řešení zahrnuty,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Projekt je nyní ve fázi, kdy byla po úvodní analytické části již dokončena i část návrhová. V současnosti probíhá studie, jakým způsobem provést jednotlivá navržená opatření. Projekt se zaměřuje na celou plochu povodí včetně přítoků Lužické Nisy. „Komplexní protipovodňovou ochranu na Lužické Nise a významné snížení škod při povodních pro území Chrastavy, Bílého Kostela nad Nisou, Chotyně a Hrádku nad Nisou není možné zajistit bez větších technických opatření, jako jsou protipovodňové zdi, hráze, zkapacitnění koryta či vytvoření náplavek,“ upřesnil Jiří Löffelmann, radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Opatření by představovala výrazný zásah do stávajícího okolí řeky v obcích. Rovněž jsou svým rozsahem nad rámec zadání projektu. Z tohoto důvodu se v pátek 31. srpna konala v budově krajského úřadu schůzka hejtmana Martina Půty, radního Jiřího Löffelmanna a zástupců obcí se zpracovatelem projektu.

„Na schůzce jsme projednali varianty dalšího postupu. Považuji za důležité, aby „velká“ protipovodňová opatření na Lužické Nise byla nad rámec stávajícího projektu dále rozpracována a zpracovatel kraji předložil jejich návrh spolu s vyčíslením nákladů. Po komunálních volbách požádáme, aby se do projektu vzhledem k velikosti povodí zapojilo i město Liberec,“ dodal hejtman Půta.

Zpracovatelem projektu je sdružení firem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Sweco Hydroprojekt a. s. a Valbek, spol. s r. o.  Kompletní studie bude odevzdána v březnu roku 2019. Celkové náklady projektu jsou 3.982.887 korun. Dotace z Evropské unie je ve výši 85 %, tj. 3.385.453,95 korun. Liberecký kraj přispěl částkou 597.433,05 korun, obce z této částky zaplatily 185.742 korun.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login