Detail aktuality

Liberecký kraj podal správní žalobu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

29.08.2018 12:03

Liberecký kraj podal dne 21. srpna 2018 správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Reaguje tak na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v záležitosti majetkové účasti kraje ve společnosti zajišťující autobusovou dopravu.

Úřad zamítl s konečnou platností krajem podaný rozklad v březnu tohoto roku proti rozhodnutí antimonopolního úřadu, který zakázal kraji nakoupit akcie ve společnosti ČSAD Liberec mimo zadávací řízení. Podáním rozkladu chtěl Liberecký kraj získat jasné stanovisko ÚOHS. Koncem června dostal kraj rozhodnutí, že rozklad byl zamítnut a platí prvoinstanční rozhodnutí, rozhodl se proto podat správní žalobu.

„Liberecký kraj podal správní žalobu proto, že nesouhlasí s domněnkou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že akcie je věc stejně jako třeba papír do kopírky, který se dá koupit v libovolném množství od různých dodavatelů, a že jeho nákup by se měl soutěžit ve veřejné zakázce,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Liberecký kraj nemůže pokračovat v krocích, které by vedly k nabytí akcií obchodní společnosti ČSAD Liberec, a.s. a závodu nebo části závodu společnosti ČSAD Česká Lípa a.s., ani společnosti BusLine a.s., která postup kraje u ÚOHS napadla.

Liberecký kraj však využil své zákonem dané možnosti podat proti rozhodnutí správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Žaloba byla zpracována zadavateli a odborníky, kteří nabídli Libereckému kraji svou pomoc, neboť se jedná o zásadní a precedentní otázku s dopadem na vztahy mezi samosprávami a obchodními společnostmi.

„Ročně jde z krajského rozpočtu na zajištění autobusové dopravy 330 milionů korun. Pokud bychom získali většinový podíl ve společnosti, která ji provozuje, případně založili vlastního autobusového dopravce, mohli bychom lépe kontrolovat další investice,“ dodala statutární náměstkyně pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login