Detail aktuality

Liberecký kraj zašle ministerstvu průmyslu a obchodu dopis se žádostí o odpis zásob výhradního ložiska na Tlustci

19.02.2020 10:47

Liberecký kraj prověřuje, zdali může podat návrh na odpis ložiska kamene na Tlustci a případně za jakých podmínek. Podle kraje těžba ohrožuje obecné zájmy a nesouhlasí s ní ani řada obcí. Samospráva proto zašle ministerstvu průmyslu a obchodu dopis se žádostí o odpis zásob na kopci Tlustec.

„Na lednovém zastupitelstvu jsem byl pověřen předložit na další jednání materiál týkající se prověření, zda může Liberecký kraj podat návrh na odpis ložiska kamene na Tlustci. Zákonné podmínky nám to jako samosprávě samostatně neumožňují, proto oslovíme ministerstvo průmyslu a obchodu oficiálním dopisem,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

V pátek 10. ledna 2020 obdržel Krajský úřad Libereckého kraje (KÚ LK) rozhodnutí ministerstva životního prostředí o odvolání k rozhodnutí podle zákona o ochraně přírody ve věci udělení výjimky ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů pro záměr „Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov“. Ministerstvo životního prostředí tímto svým rozhodnutím potvrdilo předchozí rozhodnutí krajského úřadu o udělení zmíněné výjimky.

Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ LK povolil výjimku proto, že při svém rozhodování neshledal zákonné důvody, které by vedly k jejímu neudělení. „Upozorňuji, že se jedná o výkon státní správy, tedy úředníků, nikoli samosprávy, tedy politiků. Liberecký kraj nadále plně respektuje zájmy měst a obcí v okolí lokality Tlustec a trvá na podmínkách a opatřeních, které jsou uvedeny ve schváleném návrhu dokumentu Regionální surovinová politika Libereckého kraje. Jde o kladné stanovisko všech dotčených obcí, vybudování silničního obchvatu obce Luhov a dominantní využívání železniční dopravy,“ dodal radní Löffelmann.

„Těžba na Tlustci v plánovaném rozsahu a s ní související doprava poničí krajské silnice v širokém okolí. Brniště, ale i Jablonné v Podještědí či Velký Valtinov a Mimoň těžební práce negativně ovlivní, což je pro mě jako hejtmana Libereckého kraje naprosto nepřijatelné,“ dodal hejtman Martin Půta. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login