Detail aktuality

Memorandum o Ještědu má otevřít kraji možnost koupě objektu

17.06.2024 14:11

Liberecký kraj a České Radiokomunikace a.s (CRA) znovu jednají o budoucnosti Horského hotelu a vysílače Ještěd. Obě strany dnes podepsaly Memorandum o porozumění, ve kterém CRA prohlašují, že do konce tohoto roku nemají v záměru jednat o prodeji objektu s žádným jiným zájemcem. Memorandum tak dává představitelům Libereckého kraje čas stát se vlastníkem této národní kulturní památky. 

„Toto memorandum podepisujeme v souvislosti se záměrem jednat s Českými Radiokomunikacemi o podmínkách možného odkupu Vysílače a horského hotelu Ještěd při respektování technických podmínek provozu vysílače,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Ještěd je nejen národní kulturní památkou, ale také jedinou stavbou v republice ve stylu high-tech, která obdržela Cenu Augusta Perreta. Nejdůležitějším ale je, že pro občany regionu, ale i České republiky je dominantou a hlavním symbolem našeho kraje.“

„Jsme připraveni jednat o možných podmínkách případného prodeje Vysílače Ještěd Libereckému kraji,“ řekl Miloš Mastník, generální ředitel Českých Radiokomunikací a. s. „Případný prodej by byl pochopitelně dojednán tak, aby bylo zajištěno poskytování služeb, které obsluhujeme z vysílače Ještěd, zejména zajištění kontinuity pozemního televizního a rozhlasového vysílání a provozu síťových prvků, včetně radioreleových spojů, záložních zdrojů a nezbytnosti případných záložních řešení, a to v případě prodeje i rekonstrukce.“

Cílem memoranda je deklarovat odhodlání obou stran hledat a nalézt postupy a řešení při jednáních o vhodných podmínkách pro budoucí prodej Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd Libereckému kraji a pro jeho obnovu a rekonstrukci v souladu s cíli památkové péče a při respektování práv zúčastněných a dotčených stran, včetně  zákonem požadované ochrany prvků sítí elektronických komunikací umístěných na Vysílači Ještěd, včetně ochrany významných krajinných prvků v blízkosti Vysílače Ještěd, například Rohanského kamene.

„Memorandem vyjadřujeme, že nebudeme jednat o prodeji s jakýmkoli jiným případným zájemcem, a to do 31. prosince 2024. Je naším přesvědčením, že pokud by měl Horský hotel a vysílač Ještěd přejit do jiných rukou, tak jedině takových, kde se mu dostane nejlepší péče důstojné jeho významu. Takovým partnerem je pro nás Liberecký kraj,“ potvrdil generální ředitel společnosti Miloš Mastník.

„Za tento vstřícný krok CRA jsem velmi rád. Záměr o koupi hotelu a vysílače by ale mělo projednat a schválit až nové zastupitelstvo, které vzejde v podzimních krajských voleb. Tímto jsme mu připravili pevnou půdu a naznačili možnost způsobu financování,“ doplnil hejtman Půta.

Se stavbou na vrcholu Ještědu je od roku 2012 úzce spjat zapsaný spolek Ještěd 73, který sdružuje právě České Radiokomunikace, Liberecký kraj a provozovatele Hotelu Ještěd. Cílem spolku je vrátit Ještědu jeho původní slávu s důrazem na citlivé zachování původních na míru dělaných interiérových a uměleckých prvků. „Liberecký kraj i České Radiokomunikace budou dále členy spolku Ještěd 73, na tom se nic nemění,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Spolek 73 oslovil v roce 2017 vybrané architekty s cílem zpracovat studii obnovy Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd. Vítězný návrh, ke kterému vydal Liberecký kraj v roce 2020 kladné závazné stanovisko, je autorským dílem ARN STUDIA z Hradce Králové pod vedením Ing. arch. Jiřího a Michala Krejčíkových.

Horský hotel a televizní vysílač Ještěd slouží veřejnosti od 9. července 1973. Jeho autor architekt Karel Hubáček získal za projekt využívající moderní technologie v roce 1969 mezinárodní Perretovu cenu. Stříbrný hyperboloid s výškou 93 metry a s páteří ze železobetonového jádra v sobě jedinečným způsobem spojuje vysílač, hotel i restauraci s unikátním výhledem do širokého okolí. Objekt je památkově chráněn; od roku 1998 je kulturní památkou a k 1. 1. 2006 je Nařízením vlády č. 422/2005 Sb. ze dne 29. září 2005 prohlášen národní kulturní památkou. V květnu roku 2007 byl podán návrh na zařazení horského hotelu a vysílače na seznam světového dědictví UNESCO.

„Stavba je také zapsána na Indikativní seznam Světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví podporovatelné z Integrovaného regionálního operačního programu, což kraji nabízí jako možný způsob financování,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Liberecký kraj odsouhlasil záměr koupě Horského hotelu a vysílače již v roce 2008, ovšem nikdy k tomu nedošlo. Současný majitel objektu – České Radiokomunikace a.s. vlastněné investiční společností se zkušenostmi v digitální infrastruktuře Cordiant Digital Infrastructure Limited, provádí standardní údržbu a z větších investic např. opravu pláště budovy. Kvůli vlastnické struktuře ovšem nemůže požádat o podporu z evropských či jiných finančních zdrojů. Liberecký kraj dlouhodobě o Ještěd usiluje. Nejen z důvodu postupné rekonstrukce, ale také kvůli možnosti zápisu na seznam památek UNESCO.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login