Martin Půta Hejtman Libereckého kraje

Aktuálně

27. 11. 2017

Kraje jsou připraveny jednat s novou vládou

Kraje jsou připraveny jednat s novou vládou

Krajům budou v příštím roce chybět prostředky na opravy silnic II. a III. tříd, peníze na růst platů pracovníků v sociálních službách a na platy učitelů. Nejen o těchto palčivých problémech jednali hejtmani 25. listopadu  v Jihlavě. Prioritní témata chce také probrat předsedkyně Rady Asociace krajů Jana Vildumetzová s novým premiérem bezprostředně po jeho jmenování. 

Hejtmani se během jednání Rady Asociace krajů shodli, že budou požadovat 4 miliardy korun na opravy silnic II. a III. tříd a 1 miliardu korun na navýšení mezd řidičů autobusů. V současnosti se v rozpočtu SFDI nepočítá s žádnými prostředky pro kraje, což je pro nás naprosto nepřijatelné. V loňském roce jsme obdrželi 3 miliardy korun, nicméně tyto peníze nestačí. Musíme za ně nejen opravovat silnice, ale i mosty, které jsou mnohdy v katastrofálním stavu. Lidé v krajích potřebují mít jistotu, že se stav silnic nižších tříd bude stále postupně zlepšovat,“ uvedla předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, jež klade důraz také na to, aby kraje dostaly peníze s dostatečným předstihem a opravy mohly plánovat. Diskutovalo se rovněž o sociálních službách, protože pro tuto oblast kraje budou vládu žádat o navýšení v rámci rozpočtu na rok 2018. Jen tak je možné zajistit fungování celého systému a zároveň pokrýt náklady na předchozí navýšení platů a mezd z roku 2016 a 2017. 

Společným přáním hejtmanů směrem k nové vládě je systémové řešení financování, a to ve všech oblastech. „Systémové řešení financování zatím u vlády nenašlo odezvu, přestože po něm voláme hlasitě a opakovaně. Jediné řešení spatřujeme v otevření zákona a rozpočtovém určení daní pro kraje, které by zohlednilo všechny požadavky krajů. Pevně věřím, že právě nová vláda nám bude v této věci naslouchat a bude tento důležitý problém řešit,“ dodala Jana Vildumetzová. Kraje rovněž věří, že se jim u nové vlády podaří uspět s požadavkem, aby se Asociace krajů stala oficiálně připomínkovým místem během legislativního procesu. 

Hejtmani se chystají požádat vládu i o převod dotačních titulů pro místní samosprávy ze státu na kraje„Asociace krajů zastává názor, že kraje nejlépe znají potřeby měst a obcí. Naším cílem je, aby dotační tituly pro místní samosprávy byly převedeny do správy krajů,“ uvedla Jana Vildumetzová. „Kraje nežádají pouze o převod financí, ale nabízí i peněžní spoluúčast. Již dříve jsme například ministerstvu financí nabídli, že pokud na nás převede dotace na místní komunikace, nabídneme ze svých rozpočtů padesátiprocentní finanční spoluúčast, kterou přispějeme z krajských rozpočtů. Znamená to, že pokud bychom na opravy místních komunikací obdrželi například 300 milionů korun, vynaložíme úplně stejnou částku ze svého.“

„Stejně jako mí kolegové, považuji za prioritní financování oprav krajských silnic a sociálních služeb. Mám radost z toho, že jsme se dokázali sejít v sobotu a probrat právě tato důležitá témata a naše požadavky, se kterými půjdeme na první jednání s novou vládou,“ dodal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

 

TZa foto/AKČR

zpět na seznam

Kalendář akcí

« »
Říjen 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« »
Listopad 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Doporučené odkazy

Deník hejtmana

Zpracovávám...