Martin Půta Hejtman Libereckého kraje

Aktuálně

3. 5. 2018

Kraj rozdělí na dotacích dalších téměř 66 milionů

Kraj rozdělí na dotacích dalších téměř 66 milionů

Liberecký kraj pokračuje ve vyhlašování dotačních fondů a v následném rozdělování peněz jednotlivým rezortům. Finanční prostředky dostanou žadatelé v oblasti požární ochrany, školství, životního prostředí, sociálních služeb, kultury a projektové přípravy a výstavby cyklistických tras. Jedná se o peníze na projekty, aktivity a další akce v kraji. Rada kraje se včera zabývala rozdělením částky ve výši téměř 65,9 milionu korun.

 „Poprvé se nám povedlo mít dotační fond již v návrhu rozpočtu. Díky tomu se většina programů vyhlásila na začátku roku. Už v jeho první polovině tak příjemci finanční podpory věděli, které akce v rámci dotačního fondu podpoříme a které ne. Dotační fond funguje již od roku 2014. Uchazeči vždy dopředu znají kritéria pro udělení dotace v rámci jednotlivých projektů,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Peníze budou rozděleny žadatelům v následujících oblastech:

Oblast

Program

Celková částka

Požární ochrany

1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

15.135.324,11 Kč

Požární ochrany

1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost jednotek požární ochrany s územní působností kategorie II

600.000 Kč

Školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

4.1 Program volnočasových aktivit

4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

5.345.502 Kč

Školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

4.23 Sportovní akce,

4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2018

30.812.350 Kč

Životního prostředí

8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

5.532.887 Kč

Kultury, památkové péče a cestovního ruchu

7.5 Poznáváme kulturu

9.970 Kč

 

Dopravy

6.1 Rozvoj cyklistické dopravy

6.3 Podpora projektové přípravy

8.428.999,90 Kč

 

Celkem:

65.865.033,01 Kč

Zastupitelstvo Libereckého kraje bude v rozdělování peněz pokračovat i nadále. V květnu a červnu roku 2018 budou předloženy ke schválení například dotační programy v oblasti sportovní infrastruktury ve výši 5,5 milionu korun či v oblasti obnovy venkova, kde se počítá s částkou 27 milionů korun. Ke schválení radě kraje a zastupitelstvu bude též předložen návrh dotace z dotačního programu 1.2 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje.

Liberecký kraj má svůj dotační portál, kde zájemci získají všechny informace pro získání finanční podpory: https://dotace.kraj-lbc.cz/

zpět na seznam

Kalendář akcí

« »
Říjen 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« »
Listopad 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Doporučené odkazy

Deník hejtmana

Zpracovávám...