Martin Půta Hejtman Libereckého kraje

Aktuálně

20. 9. 2018

Další krajské silnice se dočkaly rekonstrukcí

Další krajské silnice se dočkaly rekonstrukcí

Liberecký kraj ukončil další rekonstrukce krajských silnic. Opravena byla silnice II. třídy v obci Skalka na Českolipsku a v Osečné a silnice III. třídy z Josefova Dolu do Hrabětic. Z celkového počtu 48 projektů financovaných z rozpočtu kraje a ze Státního fondu dopravní infrastruktury jich bylo dokončeno 28. Závěrečné práce probíhají v ulici České mládeže v Liberci, na silnici III. třídy v Horce u Dubé a silnici III. třídy v Hrádku nad Nisou, v místní části Oldřichov na Hranicích. Včetně evropských dotačních prostředků plánuje kraj letos investice za zhruba 923 milionů korun. 

„Pro příští rok plánuje kraj z vlastního rozpočtu vyčlenit na rekonstrukce dalších úseků silnic stejně jako v letošním roce částku 300 milionů korun. Krajská správa silnic připravuje potřebné projektové dokumentace a také seznam úseků silnic vhodných k velkoplošné opravě povrchů. Zároveň očekáváme pokračování podpory rekonstrukci silnic 2. a 3. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v minimálně stejné výši jako v letošním roce, tedy 4 miliardy korun pro všechny kraje České republiky a 163 milionů pro Liberecký kraj,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Závěrečné práce probíhají na nejzatíženější silnici III. třídy v Libereckém kraji v ulici České mládeže v Liberci. Oprava je spolufinancovaná z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a bude dokončena nejpozději 13. října 2018. Ve dnech 28. září 2018 až 30. září 2018 zde dojde k úplné uzavírce ulice v obou směrech v úseku délky 1,1 kilometru od okružní křižovatky u průmyslové zóny k okružní křižovatce u areálu ČSAD Liberec. Důvodem uzavírky je pokládka vrstvy tichého asfaltu. Dojde i k opravě objízdných tras. Na bodové výtluky bude položeno zhruba 6.000 m2 asfaltu.

Při stavbě, po odstranění stávajícího krytu vozovky a pročištění uličních vpustí, byly zjištěny lokální průsaky spodní vody. Z tohoto důvodu bylo v těchto místech nutné doplnit podélné trativody, které zlepší vodní režim podloží a zkvalitní konstrukční vrstvy komunikace. Celkové náklady na stavbu by neměly přesáhnout 41 milionů korun včetně DPH,“ okomentoval náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek Marek Pieter.

V pondělí 1. října 2018 bude zprovozněn rekonstruovaný úsek silnice III/27110 v místní části města Hrádek nad Nisou, v Oldřichově na Hranicích, kde došlo k opravě silnice v délce 2.105 metrů. Jedná se o úsek od okružní křižovatky se silnicí I/35 po zatáčku u státní hranice s Polskem. V rámci projektu došlo k výměně konstrukčních vrstev a opravě živičného krytu vozovky. Součástí díla byla i rekonstrukce mostu a obnova odvodnění. Celkové náklady dosáhly 11 milionů korun včetně DPH.

Koncem září bude dokončena kompletní rekonstrukce silnice III/2706 v Dubé, v místní části města Horka. Po rekonstrukci celého úseku silnice dojde k předání úseku městu, a to z důvodu charakteru místní komunikace. Na přelomu září a října dojde i k dokončení rekonstrukce posledního úseku silnice v rámci projektu Od zámku Frýdlant k zámku Czocha, spolufinancovaného z česko–polského programu Interegg. V současné době se dokončuje rekonstrukce silnice III. třídy na státní hranici v Srbské v Horní Řasnici.

„V letošním roce Liberecký kraj z vlastního rozpočtu plánuje vynaložit na opravy a rekonstrukce krajských silnic částku 403 milionů korun. Kraj již získal z národního dotačního programu 178 milionů korun. V rámci Integrovaného operačního programu se předpokládá v letošním roce dokončení staveb v objemu 272 milionů korun. Za dalších 70 milionů korun budou dokončeny rekonstrukce silnic v rámci akce Od zámku Frýdlant k zámku Czocha. Skutečná výše vynaložených prostředků bude známa po skončení stavební sezony,“ uzavřel Pieter.

zpět na seznam

Kalendář akcí

« »
Únor 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
« »
Březen 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Doporučené odkazy

Deník hejtmana

Zpracovávám...