Martin Půta Hejtman Libereckého kraje

Aktuálně

9. 9. 2020

Krajští radní schválili návrh zákona, který umožní vyřešit převod družstevních bytů na družstevníky

Krajští radní schválili návrh zákona, který umožní vyřešit převod družstevních bytů na družstevníky

Rada Libereckého kraje schválila zákonodárnou iniciativu Libereckého kraje ve věci převodu podílů měst a obcí v bytových domech. Ty byly na základě dotačních podmínek stanovených státem pořízeny z dotací Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Návrh umožní bezúplatný převod nemovitého majetku a zároveň přináší důležitou úpravu ve věci odvodu daně z příjmu. Návrh novely projedná na svém zářijovém jednání krajské zastupitelstvo. 

„Desítky tisíc lidí v celé zemi čekají na řešení problému, který se jich osobně týká. Když před dvaceti lety vstupovali do projektů výstavby družstevního bydlení, bylo jim slibováno, že po uplynutí dvacetileté lhůty na ně budou jejich byty bezúplatně převedeny. Desítky obcí a měst v České republice se nyní ocitly v situaci, kdy pro tento převod hledají zákonnou cestu, která bude bezpečná jak pro družstevníky a bytová družstva, tak pro obecní a městská zastupitelstva z pohledu povinnosti při správě svěřeného majetku. Zákon o obcích se za uplynulých dvacet let změnil více než padesátkrát a bezúplatný převod může být považován za zdanitelný příjem,“ uvedl hejtman Martin Půta a dodal: „Návrh Libereckého kraje umožní omezit právní rizika a z převáděného majetku navrhuje sejmout daňovou povinnost. Krajské zastupitelstvo bude o návrhu rozhodovat 22. září 2020. Věřím, že tento problém způsobený před dvaceti lety dotačními podmínkami stanovenými státem nebude lhostejný ani českému parlamentu, který by měl urychleně tuto právní bytovou křivdu vyřešit. Za přípravu návrhu chci poděkovat primátorovi statutárního města Liberec Jaroslavu Zámečníkovi a za podporu také předsedovi Františku Luklovi ze Svazu měst a obcí České republiky a předsedovi Sdružení místních samospráv České republiky Stanislavu Polčákovi.“

Předkládaný návrh zákona je koncipován tak, aby obce získaly právo nakládat s majetkem nabytým s využitím státní dotace na výstavbu nájemních bytů i za cenu nižší než obvyklou, tedy bezplatně či za symbolickou cenu. Obce by na jeho základě měly zároveň nakládat s majetkem s „péčí řádného hospodáře“.

Dále Liberecký kraj navrhuje, aby byl od daně z příjmů osvobozen příjem nájemníků a členů bytových družstev z nabytí vlastnického práva od obce. Aktuálně se v celé České republice problematika dotýká desítek tisíc lidí ve zhruba 23 tisících bytech. Ty vznikly v letech 2000–2007 částečně z dotací ze SFRB, jež činily zhruba 8 miliard korun.

zpět na seznam

Kalendář akcí

« »
Září 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« »
Říjen 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Doporučené odkazy

Deník hejtmana

Zpracovávám...