Detail aktuality

Náhradní zdroje pitné vody, ochranný val i každoroční vyhodnocení vlivu těžby na krajinu v rámci mezivládní česko-polské komise. I to bude požadovat česká strana po polské v souvislosti s Turówem

24.05.2021 11:52

Soudní dvůr Evropské unie v pátek 21. května 2021 vydal usnesení o bezodkladném pozastavení těžby v polském hnědouhelném dole Turów. Podnět k pozastavení těžby podala České republika formou žaloby, neboť podle ní nebyl proces rozšíření těžby z polské strany proveden v souladu s platnou evropskou legislativou. Liberecký kraj žalobu také podpořil. Českou i polskou stranu tak čeká jednání o kompenzacích, která již v únoru tohoto roku hejtman Libereckého kraje popsal v dopise zaslaném maršálkovi Dolnoslezského vojvodství. Patří mezi ně vybudování ochranného zemního valu a zelené stěny a vybudování náhradního vodovodu.

„Státní investor PGE musí dodržovat stejná pravidla a právní předpisy jako všichni ostatní, kteří by svou činností zasahovali do území, majetku a práv jiných. Musí chtít hledat a najít shodu s těmi, které bude konání ovlivňovat. Blokády státních hranic, protestní akce ani útoky na sociálních sítích tento spor nevyřeší. Cesta vede skrze jednání a vzájemnou komunikaci plnou respektu, která není o tom, kdo s koho, ale o dodržování evropského práva,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Ostatně, stále jsme upozorňovali na to, že jsme připraveni setkat se s polskou stranou u jednoho stolu a jednat dle platných evropských pravidel. K tomu ji vyzýváme poslední dva roky. Naposledy letos v únoru jsem odeslal dopis polskému maršálkovi s návrhy na možné řešení situace. Tyto body projednával také dnes již bývalý ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček počátkem roku ve Varšavě. Mrzí mě, že jsem dodnes od polské strany, polského investora PGE, nedostal odpověď,“ řekl Půta.

Na polské straně se objevují dezinformace a mylné interpretace toho, co vlastně česká strana požaduje. Proto Liberecký kraj zveřejňuje dopis hejtmana Martina Půty, ve kterém je toto uvedeno. Dopis byl adresován polskému maršálkovi ještě před podáním žaloby České republiky Soudnímu dvoru EU.

„Návrhy k jednání považuji za přiměřené, oprávněné a podložené fakty, ať už jde o posílení vodovodního zdroje v Uhelné nebo vybudování ochranného valu. Další podmínky jsou na česko-polských jednáních nejlépe na základě mezistátní smlouvy. I proto by podle mého názoru měla vzniknout komise se zástupci obou států, která by každoročně vliv těžby v polském hnědouhelném dole Turów na tamní obyvatele a krajinu, které se snažím chránit, objektivně vyhodnocovala,“ dodal hejtman Martin Půta.

Dnes se v Libereckém kraje sejde k prvním konzultacím v dané záležitosti česká i polská strana. Následná a právně závazná jednání však budou vedena na mezistátní úrovni.   

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login