Detail aktuality

Nová silnice II/293 v úseku Studenec – Horka u St. Paky již slouží řidičům, další opravy vozovek v Libereckém kraji pokračují

10.07.2014 15:17

Zdárně byla v nedávných dnech dokončena 1. akce v rámci Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih -  rekonstrukce úseku silnice II/293 Studenec – Horka u Staré Paky.

Slavnostní předání stavby se uskutečnilo za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, Královéhradeckých krajských radních Karla Janečka a Josefa Dvořáka, Libereckého krajského radního pro dopravu Vladimíra Mastníka, ředitele KSS LK Jana Růžičky, výkonného ředitele Zdeňka Babky a ředitele oblastního závodu Sever firmy M - Silnice  Petra Křenka a dalších hostí 9. července před kostelem ve Studenci.

Zrekonstruovaná silnice II/293 v úseku Studenec – Horka u Staré Paky je dlouhá cca 2,7km. Akce byla zahájena ve Studenci před poštou (u kostela) a ukončena před křižovatkou se silnicí I/16 v obci Horka u Staré Paky.

„V zástavbě Studence byl vybudován chodník a zrekonstruována silnice. Mezi Studencem a Horkami u Staré Paky bylo provedeno stávající šířkové uspořádání s celkovou šířkou asfaltu 7m. V obci Horka u Staré Paky bylo zachováno stávající šířkové uspořádání 8 metrů asfaltu,“ popsal stavbu ředitel KSS LK Jan Růžička s tím, že součástí rekonstrukce bylo snížení nivelety silnice o cca 0,45m na úroveň před rokem 1972, od studeneckého kostela po křižovatku s místní komunikací.

„V celém úseku bylo obnoveno vodorovné dopravní značení, obnoven povrch vozovky a zrekonstruovány propustky a obnoveno odvodnění celého úseku,“ doplnil.

Zhotovitelem stavby byla společnost M-SILNICE a.s., která vyhrála veřejnou zakázku z předpokládané ceny 93 170 000 Kč s DPH za cenu 52 150 775 Kč s DPH.

Nyní je před zahájením II. etapa modernizace navazujících úseků silnice II/293 a silnice II/295 až do Dolní Branné, kde se na úseku silnice II/295 předpokládá i vybudování stoupacího pruhu. S fyzickou realizací úseků silnic se počítá v letech 2014 – 2015.

„Celá akce Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, je financována ze 75 % z Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Ministerstva průmyslu a obchodu prostřednictvím Agentury CzechInvest z prostředků zvláštního učtu privatizace a z 25 % z prostředků Libereckého, nebo Královéhradeckého kraje,“ připomněl Vladimír Mastník a dodal, že podíl Libereckého kraje na modernizaci veškerých úseků silnic v celkové délce 7, 88 km na území Libereckého kraje bude do výše 47 mil. Kč.

 „Administrací tohoto projektu je pověřen Královéhradecký kraj, a to na základě vládního usnesení č. 641/2008 doplnil radní.

Za nedlouho bude ze stejného programu také dokončena oprava silnice mezi Dolní Brannou a Kunčicemi, která je na území Královéhradeckého kraje.

Podle hejtmana LK Martina Půty bude v letošním roce v Libereckém kraji dokončeno na 60 silničních staveb na komunikacích II. a III. třídy v celkové hodnotě 1 217 620,49 tisíc Kč vč. DPH (bez mostů), podíl kraje činí 732 900,20 tisíc Kč vč. DPH.  Pokud by se započetli i rekonstrukci mostů, pak částka dosáhne výše 1 581 385 928 Kč s DPH.

 „Letní měsíce jsou samozřejmě pro uzávěrky a rekonstrukce silnic nižších tříd díky vhodnému počasí směrem k veřejnosti i řidičům přece jen nejohleduplnější. Přesto se občanům dotčených měst a obcí jménem Libereckého kraje omlouvám a zároveň děkuji obyvatelům za pochopení pro nezbytná opatření, která jim však v dohledné době zlepší jízdu po nových vozovkách,“ zdůraznil hejtman.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login