Detail aktuality

Nové sociální zařízení mohou využívat zaměstnanci kuchyně Jedličkova ústavu

28.08.2013 10:27

 Rekonstrukce sociálního zařízení pro zaměstnance kuchyně Jedličkova ústavu v Liberci byla jednou z mnoha investičních akcí, které provádí Liberecký kraj. Dle rozpočtu si vyžádala finanční náklady ve výši 584.899 Kč bez DPH, které díky řádnému výběrovému řízení na dodavatele klesly na konečných 420.768,15 Kč bez DPH. Způsob použití finančních prostředků a kvalitu odvedené práce si dnes byl zkontrolovat také hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

 

„Na základě vyjádření Krajské hygienické stanice Liberec hrozilo uzavření a odstavení části sociálního zázemí od kuchyně Jedličkova ústavu. Proto musel kraj přistoupit ke kompletní rekonstrukci sociálního zařízení. Bylo nutné provést úpravy se zásahem do TUV, studené vody a topení. Součástí rekonstrukce byly i dokončovací práce po sanaci zdiva z roku 2012 – podřezávka vnější obvodové zdi objektu kuchyně,“ vysvětlil hejtman, který si v doprovodu ředitele Jedličkova ústavu Vladimíra Ptáčka prohlédl celou stavbu.

 Zhotovitel stavby byl vybrán na základě výběrového řízení, kam bylo přihlášeno celkem osm uchazečů. Hodnotící komisí byla jako nejvhodnější vybrána nabídka společnosti Pozemní stavitelství s. r. o. Liberec za nabídkovou cenu 420.768,15 Kč bez DPH, DPH 15 % (objekt pro sociální služby). Projektovou dokumentaci, kterou zadal a financoval Jedličkův ústav, zpracoval Ing. arch. Vladimír Balda.

Rekonstrukce byla financována z fondu investic příspěvkové organizace – nařízený odvod do kapitoly rozpočtu LK 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku.

 „Celková doba rekonstrukce trvala cca dva měsíce. Stavba byla zahájena 13. 5. 2013 a dokončena ke 12. 7. 2013 s tím, že byla převzata do užívání s drobnými nedodělky nebránící užívání, které byly odstraněny do 31. 7. 2013,“ dodává ředitel Vladimír Ptáček.

 Práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací, na kontrolních dnech byl pravidelně přítomen i autorský dozor projektanta např. při upřesňování napojení na stávající rozvody kanalizace.

 Po kontrole stavby si hejtman v doprovodu ředitele prohlédl prostory Jedličkova ústavu a seznámil se s jeho provozem a chodem. Vyslechl také problémy ústavu, které by částečně mohla vyřešit plánovaná revitalizace lesoparku v přilehlých prostorách ústavu. Projekt „Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity“ byl  schválen v rámci indikativního seznamu projektů Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – atraktivní a kvalitní život a je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Vlastní realizace projektu proběhne v 1. polovině příštího roku.

„Bylo by dobré, kdyby se realizace stihla co nejdříve v roce 2014. Jedličkův ústav bude slavit sté výročí od svého založení, takže bychom v lesoparku rádi uspořádali během roku množství společenských akcí v rámci tohoto výročí,“ dodal ředitel ústavu Ptáček.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login