Detail aktuality

O kotlíkové dotace bude možné žádat od 25. ledna, Liberecký kraj občanům rozdělí celkem 135 mil. Kč

22.12.2015 15:20

Žadatelé o dotaci na výměnu kotle z Libereckého kraje se dočkali. Občané, kteří vlastní rodinný dům (dle specifikace ve zveřejněném Programu) mohou od 25. ledna 2016 žádat o dotaci na výměnu svého stávajícího kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním. Liberecký kraj má vyčleněno přes 135 mil. Kč, přičemž během roku a půl by mělo být vyměněno minimálně 940 kotlů.

Již nyní je možné na webových stránkách kraje, odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, nalézt konkrétní informace o podmínkách přijetí žádosti a čerpání dotace. O vyhlášení Programu na tiskové konferenci v sídle Libereckého kraje dnes informovali ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman společně s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou a radním Vítem Příkaským, který má kotlíkové dotace ve svém resortu. Program včetně žádosti schválili zastupitelé Libereckého kraje na prosincovém jednání a odstartuje ve středu 23. prosince 2015.

„Jsem rád, že můžu po krajích, které tak učinily minulý týden, zahájit dnes kotlíkové dotace i v Libereckém kraji. Jedná se o revoluční možnost, kdy mohou občané jednotlivých regionů nyní poprvé v historii požádat o dotaci na nový, ekologičtější kotel z evropských prostředků, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Tuto možnost se podařilo v minulém roce vyjednat Ministerstvu životního prostředí s Evropskou komisí a na celé programové období máme pro kraje a jejich občany ve třech výzvách celkem 9 miliard korun. Tyto peníze by měly podle našich propočtů pokrýt výměnu 80.000 až 100.000 starých neekologických kotlů, což zcela jistě přispěje k významnému zlepšení stavu ovzduší v celé ČR. V první výzvě vypsané letos dalo MŽP krajům 3 miliardy, z nichž Liberecký kraj dostal pro své občany přes 135 milionů Kč s tím, že za ně bude vyměněno celkem 940 kotlů. Věřím, že zájem žadatelů bude velký, protože s ohledem na zákon o ochraně ovzduší a zákaz používat kotle 1. a 2. emisní třídy od podzimu 2022 budou muset lidé v celé ČR do té doby vyměnit celkem 350.000 emisně nevyhovujících kotlů. Kdo to nestihne z námi nabízených dotací v této či dalších dvou výzvách, bude si muset nový zdroj zaplatit ze svého,“ prozrazuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

V Libereckém kraji se ze strany občanů o kotlíkové dotace očekává velký zájem. „Od léta, kdy ministerstvo životního prostředí zveřejnilo výzvu, se veřejnost o možnosti získání dotace zajímá. Právě proto jsme v prosinci uspořádali deset seminářů, kde se zájemci seznámili s postupem při vyplnění žádosti, povinnými přílohami, čerpáním finančních prostředků, ale i dalšími nezbytnými informacemi. A už v říjnu jsme obdobný seminář zorganizovali přímo pro starosty obcí v Libereckém kraji,“ uvádí hejtman Martin Půta.

Dotace bude lidem poskytnuta na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, například za kotel na tuhá paliva, tepelné čerpadlo nebo za plynový kondenzační kotel. „Pro výpočet dotace je stanovená maximální částka výdajů 150.000 Kč, celková částka projektu může být vyšší za předpokladu, že výdaje nad tuto částku si žadatel uhradí sám. Výše dotace pak závisí na typu nového zařízení, maximálně může být až do výše 127.500 Kč,“ upřesňuje radní Vít Příkaský s tím, že konkrétně může být proplaceno 70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí, 75 % v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) a 80 % v případě tepelného čerpadla, případně kotle pouze na biomasu. Podpora může být navýšena o 5 %, jestliže je výměna kotle realizována v obci, která byla označena jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Papírovou žádost o dotaci bude možné podat osobně na podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje nebo ji lze poslat poštou. Podrobné informace k čerpání kotlíkových dotací naleznou zájemci na webu www.kraj-lbc.cz. Program včetně příloh bude od 23. prosince zveřejněn na webu http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace/0-program-zadost-prilohy.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login