Detail aktuality

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací se dočkal celkové aktualizace. Myslí na suchá léta

03.05.2023 11:02

Dokument, který slouží pro potřeby plánování zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod, materiál, jenž popisuje stav vodních zdrojů a spotřeby vody a její produkci v regionu. To je Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Libereckého kraje, který s přihlédnutím k jeho stáří a událostem, které současné časy přinášejí a ty budoucí ještě přinesou, prošel celkovou aktualizací.

Úpravy plánu rozvoje zpracovala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., která byla vybrána na základě veřejné zakázky v roce 2019. „Mezi lety 2019 až 2021 byla zpracována aktualizace tohoto dokumentu. Jeho přiblížení současnému stavu s výhledem do roku 2030 vychází z potřeb obcí a z jejich územních plánů. Součástí materiálu je i opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Dále obsahuje návrhy propojení vodárenských systémů pro nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace. Jsem rád, že aktualizace popíše i skutečný a výhledový stav rozvoje jednotlivých území v kraji,“ sdělil Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství. 

Původní plán rozvoje schválilo krajské zastupitelstvo v září 2004. „Od té doby až do současnosti bylo schváleno celkem 44 změn na území Libereckého kraje,“ zmínil Židek. V rámci projednávání celkové aktualizace dokumentu byly osloveny všechny obce Libereckého kraje, aby uplatnily své návrhy a požadavky k předloženému materiálu. K aktualizaci se vyjádřily i společnosti, které vlastní nebo provozují vodohospodářský majetek v kraji. „Aktualizace probíhala od roku 2019 a poslední zapracované připomínky jsou z roku 2021. Očekávám, že hned po aktualizaci bude potřeba zapracovat jednotlivé dílčí změny vyvolané obcemi Libereckého kraje. Důvodem je vývoj potřeb a možností řešení odkanalizování v jednotlivých obcích,“ objasnil radní Židek.

Celková aktualizace plánu rozvoje zahrnuje shromáždění podkladů o demografickém vývoji kraje a jednotlivých obcí, zhodnocení současného stavu zásobování vodou a odkanalizování v obcích – přičemž výchozím obdobím je aktuální stav vodovodů a kanalizací v roce 2020 –, výpočet potřeby vody a produkce odpadních vod, návrh potřebných rekonstrukcí objektů vodovodů a kanalizací, návrh rozvoje vodovodů a kanalizací s výhledem na 10 let včetně časového harmonogramu, podklady pro nouzové zásobování pitnou vodou a stanovení potřebných investičních nákladů, které se v souhrnu vyšplhaly k necelým 7 miliardám korun.

Při zpracování Celkové aktualizace Plánu rozvoje byly vzaty v úvahu územní plány jednotlivých obcí. Byly do ní zapracovány podklady od vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury. V dokumentu se hovoří i o nouzovém zásobování. Na území kraje byla vytipována řada zdrojů, jejichž celková kapacita přesahuje potřebné množství pitné vody. S přihlédnutím k možné hrozbě sucha se dokument zaobírá rovněž vzájemným propojováním vodárenských soustav v regionu.

Zapracovat bude nutné i na kanalizaci. Podle získaných podkladů je na kanalizaci v kraji napojeno 71,5 % obyvatel. Tyto hodnoty jsou výrazně nižší ve srovnání s celorepublikovým údajem, který činí 85,5 %, a jedná se o druhou nejnižší hodnotu v České republice.

Významným počinem Libereckého kraje, který zlepší zásobování pitnou vodou, je Fond malých projektů. „Spustili jsme jej na základě česko-polské dohody o Turówu. Na konci loňského roku jsme vyhlásili první výzvu k příjmu žádostí. Obdrželi jsme jich šest s celkovými výdaji 934 tisíc eur a požadovanou podporu ve výši 358 tisíc eur. Nyní přijaté návrhy kontrolují odborníci a už chystáme druhou výzvu s alokací 500 tisíc eur, u které bude příjem žádostí pokračovat do konce letošního září. Dohoda Libereckému kraji přinesla také 35 milionů eur do Fondu Turów. Z těchto zdrojů podpoříme například projekty v oblasti ležící blíže k Hrádecku, například rekonstrukci úpravny vody v Machníně, vybudování přivaděče vody z Machnína do Uhelné, zvýšení kapacity chrastavského vodojemu Svatý Ján a stavba vodovodů mezi Hrádkem nad Nisou a Václavicemi a z Chrastavy do Horního Vítkova. Z tohoto výčtu bude prvním odstartovaným projektem právě zmíněná rekonstrukce úpravny vody v Machníně, která začne v červnu letošního roku a hotová by měla být v roce 2025,“ uzavřel hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Každoročně Liberecký kraj vyhlašuje dotační Program vodohospodářských akcí, do něhož zapojuje příjmy z poplatků za odběry podzemních vod v souhrnné výši 18 milionů korun. Prostředky jsou rozdělovány právě na rozvoj a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury. Kromě toho Liberecký kraj významnou měrou přispívá vlastními prostředky na spolufinancování větších vodohospodářských akcí, které jsou primárně hrazeny ze zdrojů SFŽP anebo Ministerstva zemědělství. Jako příklad lze uvést úpravnu vody v Bílém potoce, odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska, úpravnu vody v Nudvojovicích, kanalizaci v obci Velký Valtinov nebo čistírnu odpadních vod a odkanalizování v obci Okna.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login