Práce pro Liberecký kraj v datech

martin-puta-20122013

Do vedení kraje jsme přišli s cílem prosadit otevřenou a slušnou krajskou  politiku vstřícnou všem. Otevřeli jsme kraj veřejnosti pomocí zveřejňování smluv, objednávek a faktur, rozklikávacího rozpočtu, transparentního účtu, zveřejňování všech podkladů pro jednání zastupitelstva a jeho online přenosů. V témže roce jsme získali ocenění veřejnosti za otevřenost a transparentnost

Zavedli jsme pravidla dotačního fondu stejná pro všechny žadatele. Otevřené a férové soutěžení veřejných zakázek přineslo úspory, díky kterým jsme mohli zahájit řadu investic a oprav krajského majetku - nemocnic, silnic, škol, domovů důchodců.

Ačkoliv od ničivých povodní v roce 2010 uplynulo několik let, opravy silnic stále pokračují a v roce 2013 nám vláda poskytla finance s minimální spoluúčastí z rozpočtu kraje.

 

2014

Mezi významné dokončené projekty se řadí heliport v Krajské nemocnici Liberec, který zlepšil péči o pacienty traumacentra nebo také zateplení hlavních budov Nemocnice s poliklinikou v České Lípě se spolufinancováním kraje. I tento rok je ve znamení intenzivních oprav silnic zničených při povodních v roce 2010. 

Neustále pracujeme na větší transparentnosti a v tomto roce jsme zajistili zveřejňování smluv příspěvkových organizací kraje a to nám přineslo cenu ministra vnitra ČR za zveřejňování smluv na Portálu veřejné správy.

V neposlední řadě byla zahájena stavba Hospice pro Liberecký kraj a zajištěno její financování z evropských fondů.

2015

Dotáhli jsme do zdárného konce další významný projekt a to hospic. Přijímat první klienty bude na začátku následujícího roku, nicméně již v tomto roce je hotový a vybavený. Tímto jsme zajistili důstojné zařízení pro nevyléčitelně nemocné lidi.

Dokončeny byly opravy zbývajících úseků silnic poničených povodní v roce 2010. Právě stav silnic je jedním z nejčastějších témat na besedách s občany.

Nemůžeme opomenout ani velké investice do vylepšení školských zařízení, dovybavení či modernizaci škol napříč celým krajem, do nemocnic, do domovů důchodců a sociálních zařízení, do muzeí a dalších krajských organizací. Radost nám všem jistě dělá zrekonstruované muzeum v České Lípě nebo nový pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci postavený díky evropským dotacím.

 

martin-puta-2016

2016

Zdraví obyvatel Libereckého kraje je pro nás prioritou, proto jsme pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje zařídili nový centrální dispečink a nakoupili dvacet nových sanitek a čtyři lékařské vozy. Také mají záchranáři k dispozici speciální vozy pro pomoc lidem v hůře sjízdných horských terénech a zkrátily se i dojezdové časy. 

Další velká nejen finančně náročná akce trvající necelé dva roky se řadí do oblasti kultury. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se dočkalo kompletní výměny střechy a obléklo se do nového kabátu.

Zahájili jsme jednání o rychlém železničním spojení Wroclaw–Liberec–Praha a dojednali jsme zprovoznění přímých pravidelných vlakových linek Liberec–Szklarska Poreba a Liberec–Doksy.

Investovali jsme i do sportu od nejnižších soutěží a klubů věnujících se dětem a mládeži či pořádajícím malé akce až po velké sportovní podniky a oddíly.

Významně se nám povedlo snížit zadlužení Libereckého kraje.

2017

Dokončeny byly práce na přestavbě bývalé administrativní budovy dřívějšího Výzkumného ústavu textilních strojů a vzniklo tak moderní administrativní centrum “Evropský dům”, ve kterém převážně sídlí společnosti, které se zabývají evropskými dotacemi.

V oblasti školství se nám daří zlepšovat školní prostředí a více zpřístupnit školy žákům s hendikepem. Rozšiřujeme stipendijní programy podporující žáky nejen s výborným prospěchem, ale také reflektující poptávky firem a podniků působících v našem regionu nebo udržující tradiční řemeslné obory typické pro Liberecký kraj. Poskytujeme také potravinovou pomoc bezmála tisícovce dětí a podporujeme sportovní kluby. 

Podařilo se nám získat dotaci na projekt “Od zámku Frýdlant k zámku Czocha”, který zahrnuje rekonstrukce úseků silnic II. a III. třídy a zároveň zahájit rekonstrukci výše uvedených úseků. V rámci projektu dojde i k obnově alejí podél silnic.

2018

Pro občany cestující veřejnou dopravou jsme otevřeli nové centrální Zákaznické centrum v Evropském domě. Výroba a výdej karet Opuscard na počkání je možný i v České Lípě a Mimoni. Proběhla také úprava nabídky IDOL a krajské slevy na jízdném. 

V rámci projektu Významné aleje Libereckého kraje se podařilo ošetřit celkem 11 alejí v Libereckém kraji a vysázeno bylo téměř 1500 stromů. 

Dokončen byl česko-polský projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, který zahrnoval rekonstrukce krajských silnic II. a III. třídy.

Spolupodíleli jsme se na nákupu 14 sanitních vozů a 4 lékařských vozů ZZS LK a také řešíme zajištění zdravotní péče pro občany Frýdlantského výběžku.

Zahájili jsme rekonstrukci budovy “D” pro Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink

2019

Podařilo se nám přesvědčit Ministerstvo životního prostředí ČR o vydání nesouhlasného stanoviska k  záměru rozšíření těžby v dole Turów na polském území, zajistit přípravu a financování monitoringu vlivu dolu na obyvatele českých měst a obcí. 

Zajistili jsme autobusovou dopravu na Liberecku prostřednictvím vlastní krajské firmy ČSAD Liberec, ve které bude mít Liberecký kraj kontrolu nad vynakládanými veřejnými penězi.

Získali jsme ochrannou známku Crystal Valley a zahájili fungování projektu Křišťálové údolí, který bude turistickou značkou Libereckého kraje a  jeho tradiční produkci ve sklářství, bižuterii a výrobě šperků.

Byla zajištěna nemocniční zdravotní péče pro obyvatele Frýdlantska, Liberecký kraj odkoupil Nemocnici Frýdlant, s. r. o. a začlenil do Krajské nemocnice Liberec, a. s.

Dokončili jsme výstavbu a předali školám do užívání 7 z 8 Center odborného vzdělávání Libereckého kraje za více než 600 mil. Kč za přispění fondů z Evropské unie, s cílem výrazně zlepšit podmínky pro technické a odborné vzdělávání.

 
 

martin-puta-2020

2020

Koronavirus, který se rozšířil po celém světě, ovlivnil Liberecký kraj po stránce ekonomické, kulturní i společenské. Díky snížení zadlužení Libereckého kraje se nám lépe čelilo výraznému propadu příjmů. I přes tuto skutečnost se nám podařilo dokončit či začít celou řadu významných projektů a investičních akcí. 

Na letišti v Liberci se vybudoval heliport pro noční přistávání vrtulníků letecké zdravotnické záchranné služby.

Podařilo se zprovoznit Katalog sociálních služeb Libereckého kraje. Katalog v elektronické podobě je dostupný na www.socialnisluzbylk.cz a také jako mobilní aplikace

Již několikátým rokem demolujeme objekty v bývalém vojenském prostoru v Ralsku, které jsou v havarijním stavu.

Zajistili jsme kurzy pro řidiče automobilů i motocyklů pro zvýšení bezpečnosti. Podpořili jsme projekt Markétina dopravní výchova na základních školám.

2021

Druhým rokem jsme se potýkali s koronavirem a všemi opatřeními, které ho doprovázely. Ve spolupráci s hygieniky a zdravotníky jsme připravili síť očkovacích center. Mysleli jsme i na seniory v sociálních zařízeních, za nimiž dorazily očkovací týmy. Dlouhodobě se v oblasti zdravotnictví také věnujeme modernizaci KNL, která zahrnuje Centrum urgentní medicíny, parkovací dům a energocentrum.

I přes pokles příjmů se nám podařilo opět snížit dluh kraje.

Po plamenných prohlášení a blokád hraničních přechodů jsme mohli konečně zasednout k jednacímu stolu ohledně rozšížení hnědouhelného dolu Turów.

2022

Sotva jsme se dokázali vypořádat s neviditelným nepřítelem COVID-19 a svět se začal vracet do podoby před pandemií, zasáhla nás rána v podobě ruské agrese proti suverénnímu státu Ukrajina, což je jen pár set kilometrů od našich hranic. Vyslali jsme do naší partnerské ukrajinské oblasti kamiony s humanitární pomocí, byl zřízen transparentní účet a prostory u krajského úřadu, kde dřív bylo očkovací centrum, se proměnili v Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině.

Po několika letech došlo k dosažení dohody mezi Českou republikou a Polskem ohledně těžby v hnědouhelném dole Turów. Díky této dohodě získal kraj téměř 900 mil. Kč, které jsou určeny na nové zdroje vody, sledování kvality ovzduší, úrovně hluku, prašnosti a poklesu terénu na česko-polské hranici.

martin-puta-2023

Shrnutí

V rámci našeho vedení se nám podařilo významným způsobem snížit zadlužení kraje. Zároveň se nám dařilo podporovat zdravotnictví, ať už novým vozovým parkem nebo započetím velké rekonstrukce v Krajské nemocnici v Liberci.

Podporujeme domovy důchodců a sociální zařízení. 

V oblasti školství investujeme do modernizace škol. Snažíme se zpřístupnit školy hendikepovaným žákům. Byla vystavěna i Centra odborného vzdělávání Libereckého kraje.  Rozšířili jsme stipendijní programy. Poskytujeme potravinovou dětem ze sociálně slabších rodin.

Opravili jsme velkou část krajských silnic, nejen po ničivých povodních v roce 2010 a pokračujeme v opravách kontinuálně dál. Modernizujeme železniční síť. Zajistili jsme autobusovou dopravu na Liberecku prostřednictvím vlastní krajské firmy ČSAD Liberec.

Pomáhali jsme za pandemie koronaviru a pomáháme i době ruské agrese na Ukrajině.

V naší práci a snaze udělat Libercký kraj lepší pokračujeme i přes všechna úskalí, která přináší každodenní život i celosvětové problémy.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login