Detail aktuality

Převody příspěvkových organizací mezi městem a krajem pokračují. Rada kraje schválila smlouvy

06.10.2021 11:10

Převod příspěvkových organizací mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem je opět o něco blíž k závěrečné fázi. Rada kraje schválila smlouvy, jejichž prostřednictvím kraj městu daruje Dům seniorů na Františkově a Domov pro seniory ve Vratislavicích a zároveň od města bezúplatně převezme botanickou a zoologickou zahradu. Vše ještě musí projít krajským zastupitelstvem.

„Jde o další krok v pokračující transformaci těchto institucí. Již na počátku letošního července zřídilo zastupitelstvo kraje organizace Zoo Liberec a Botanická zahrada Liberec – LK. Prozatím je vedou dosavadní ředitelé, David Nejedlo a Miloslav Studnička, jejichž úkolem je přesměrovat všechny činnosti z městských příspěvkových organizací na krajské,“ vysvětlila Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu. 

Smlouvy obsahují také pojistky proti případnému porušení dohodnutých podmínek. „Jednou z nich je dohoda o tom, že bezúplatně převáděné nemovitosti budou nadále využity k svým původním účelům – provozování zařízení sociálních služeb a obou zahrad. Pokud tomu tak nebude a nedojde k nápravě, je možné od smluv odstoupit. Stejně tak je ve smlouvách sjednán zákaz zcizení, to jest, že nemovitosti nesmí být dál prodány či darovány,“ řekl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. „Pokud je nebudou chtít město nebo kraj dále využívat k původnímu účelu, je ve smlouvách myšleno i na zpětný převod.“

Vypořádání vzájemných závazků mezi městskými a krajskými organizacemi by mělo skončit v průběhu příštího roku. „Nová výběrová řízení na ředitele krajských příspěvkových organizací budou vypsána v roce 2023,“ upřesnila Vinklátová. 

Memorandum a smlouvu o převodu podepsali hejtman Libereckého kraje Martin Půta a primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník letos v květnu. „Chceme v případě zoologické a botanické zahrady podpořit organizace nadregionálního významu. Starat se o seniory je zase na druhou stranu úlohou zejména městských samospráv. Jsem rád, že se společně s městem můžeme spojit a význam těchto institucí posunout kupředu,“ uvedl hejtman Půta.

Kraj i město se dále zavázaly podílet se na investičních i neinvestičních nákladech vybraných příspěvkových organizací. Liberecký kraj bude přispívat na investice a opravy libereckému Divadlu F. X. Šaldy a Naivnímu divadlu Liberec částkou 5 milionů korun po dobu deseti let, počínaje rokem 2022. Příspěvek na činnost divadel bude ze strany kraje tvořit 2 miliony.

Stejný závazek přislíbilo i statutární město Liberec. Na investice a opravy zoologické a botanické zahrady bude přispívat každoročně 25 miliony korun. Kromě toho podpoří také pravidelným příspěvkem ve výši 3,7 milionu korun činnost šesti městských poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Liberecký kraj řeší se statutárním městem Liberec podporu příspěvkových organizací již od svého vzniku před dvěma desítkami let. Jedním z úspěšných příkladů spolupráce na tomto poli je vzájemná výměna Domu dětí a mládeže Větrník a Dětského centra Sluníčko v roce 2016. „Za vydařený projekt považuji také přestavbu bývalých městských lázní na nové sídlo Oblastní galerie,“ upozornil hejtman Půta.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login