Detail aktuality

Půl milionu na novou kotelnu. Kraj podpoří Naivní divadlo Liberec

08.03.2023 10:56

Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje Naivnímu divadlu Liberec schválili na svém zasedání krajští radní. V souladu s memorandem uzavřeným mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec je vyčleněno v rozpočtu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu 5 milionů korun na investiční dotace a 2 miliony korun na podporu Divadla F. X. Šaldy a Naivního divadla.

„Díky dohodě mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem se daří postupnými kroky obnovovat vybavení obou divadel. Kromě zařízení a vybavení, které je převážně technického rázu a pro běžného diváka spíše neviditelné, mohli lidé zaznamenat například výměnu sedadel a židlí v Divadle F. X. Šaldy, která byla financována právě z této dotace a výrazně zlepšila divácký komfort,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Investiční dotací půl milionu korun kraj letos přispěje na rekonstrukci kotelny Naivního divadla Liberec. Atmosférické kotle z roku 2003 budou vyměněny za kotle kondenzační, čímž by mělo dojít ke snížení spotřeby plynu zhruba o patnáct procent. Modernizací projdou technologická zařízení a ovládací prvky regulace, které bude možno programovat na dálku.

Součástí rekonstrukce je i vyvložkování komína a rozšíření topných okruhů. Divadlo hradí část rekonstrukce ze svého rozpočtu, celkové odhadované náklady jsou 850 tisíc korun. Neinvestiční dotaci ve výši 530 tisíc korun pak poskytne kraj na podporu divadelní činnosti v roce 2023.

Liberecký kraj podpořil Naivní divadlo Liberec již v předešlých letech, a to dotací ve výši 400 tisíc korun na zakoupení osvětlovacího pultu ETC ION XE 20 a dotací ve výši půl milionu korun na výměnu hlavního zvukového systému v divadelním sále.

Na financování příspěvkových organizací v oblasti kultury, které mají nadregionální význam, se kraj dohodl spolu s městem. Liberecký kraj se zavazuje přispívat na investice a opravy libereckému Divadlu F. X. Šaldy a Naivnímu divadlu Liberec částkou 5 milionů korun po dobu deseti let, počínaje rokem 2022. Příspěvek na činnost divadel ze strany kraje činí 2 miliony.

„Je naší společnou odpovědností, aby instituce, jakými jsou divadla či knihovny, fungovaly a měly do budoucna co nejlepší podmínky pro další rozvoj. V podpoře příspěvkových organizací pokračujeme i poté, co jsme do své správy převzali libereckou zoologickou a botanickou zahradu. Kraj přispěje botanické zahradě na provoz ze svého rozpočtu částkou 26.480.000 korun. Provozní příspěvek z krajského rozpočtu pro zahradu zoologickou je 69.163.000 korun,“ dodal hejtman Martin Půta.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login