Detail aktuality

Reakce Libereckého kraje ke Společnému vyjádření společností ČSAD Slaný a.s. a ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. k článku „Liberecký kraj vyloučil z tendru na dopravu tři uchazeče“ zveřejněného v médiích dne 13. 8. 2014

15.08.2014 9:31

Reakce Libereckého kraje ke Společnému vyjádření společností ČSAD Slaný a.s. a ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. k článku „Liberecký kraj vyloučil z tendru na dopravu tři uchazeče“ zveřejněného v médiích dne 13. 8. 2014

Liberecký kraj, jako zadavatel veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“ (dále jen „Veřejná zakázka“) rozhodl dne 12. 8. 2014 o vyloučení uchazečů ČSAD Slaný a.s., ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a Busline a.s. ze zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Liberecký kraj vyloučil uvedené uchazeče ze zadávacího řízení v souladu s § 76 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách. Důvodem pro vyloučení byla skutečnost, že nabídky uvedených uchazečů byly v rámci procesu posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazeny.

K vyřazení nabídek ČSAD Slaný a.s., ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a Busline a.s. hodnotící komisí došlo z důvodu, že hodnotící komise shledala, že nabídkové ceny uvedených uchazečů jsou mimořádně nízké a současně posoudila zdůvodnění nabídkových cen poskytnuté uvedenými uchazeči jako neopodstatněné. Posouzení problematiky mimořádně nízké nabídkové ceny je ve výlučné kompetenci hodnotící komise (tuto problematiku dle zákona o veřejných zakázkách neposuzoval Liberecký kraj).       

Pokud hodnotící komise při posuzování nabídek vyřadí některou z nabídek, musí zadavatel (Liberecký kraj) dle § 76 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách vyloučit uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena. Liberecký kraj tedy musel uchazeče ČSAD Slaný a.s., ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a Busline a.s. ze zadávacího řízení na Veřejnou zakázku vyloučit. Jakýkoli jiný postup Libereckého kraje zákon o veřejných zakázkách nepředpokládá.

Zákon o veřejných zakázkách umožňuje vyloučeným uchazečům podat proti rozhodnutí o vyloučení námitky a tím dosáhnout přezkumu rozhodnutí Libereckým krajem. Liberecký kraj se bude případnými námitkami uchazečů podrobně a odpovědně zabývat. Vyjádření společností ČSAD Slaný a.s. a ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. považuje Liberecký kraj za předčasná. Dokud nejsou uchazeči vyčerpány veškeré instituty pro přezkum rozhodnutí
o jejich vyloučení, nelze rozhodnutí o jejich vyloučení považovat za nezvratné

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login