Detail aktuality

ROP Severovýchod ukončil jednu velkou kapitolu. Úspěšně proplatil všechny evropské peníze

22.06.2016 15:27

Severovýchodní Čechy – Všechny prostředky poslané Evropskou komisí na podporu Regionálního operačního programu (ROP) Severovýchod byly úspěšně vyčerpány. Takový je závěr po ukončení jedné z nejdůležitějších etap celého programu. Mezi schválené projekty se tak podařilo rozdělit 100 procent přidělených evropských prostředků, což představuje více než 17,4 miliardy korun.

Tato suma představuje podíl evropských prostředků, avšak na účty příjemců směřovala vyšší částka. Zpočátku byla dotace tvořena nejen podílem evropských peněz, ale také příspěvkem ze státního rozpočtu, který představoval 7,5 %. V ROP Severovýchod tak byly schváleny projekty za více než 18,6 miliardy korun. „Byl to velmi náročný proces, který se nám podařilo zdárně dovést do konce. Vzhledem k mnoha okolnostem, které do procesu proplácení financí vstupovaly, jsme museli velmi obezřetně volit strategii, aby se podařilo vyčleněné prostředky dočerpat,“ uvedla Lenka Vašátková, ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod.

Mezi tyto faktory patřily především úspory na projektech po uskutečněných výběrových řízeních, případné krácení dotace při zjištěných pochybeních anebo změna kurzu EUR po intervenci ze strany ČNB. „S těmito okolnostmi jsme se museli vypořádat. Využili jsme hned několika nástrojů, mezi nimiž byly přesun části prostředků do nejvytíženějších oblastí podpory a také vytvoření pomyslného zásobníku kvalitních projektů, které čekaly, zda se na ně prostředky uvolní,“ doplnila ředitelka.

Díky těmto krokům mohlo být z ROP Severovýchod podpořeno více než 750 projektů, které pomohly modernizaci dopravní infrastruktury, rozvoji měst a obcí v mnoha oblastech, ať jde o školství, zdravotnictví či sociální sféru, podpoře cestovního ruchu anebo inovaci praktické výuky na středních školách spolu s podporou revitalizace brownfieldů. Celkem však žadatelé ze všech tří krajů severovýchodních Čech předložili 1 422 projektů o objemu přesahujícím 40 miliard korun. „ROP Severovýchod byl velmi významným zdrojem financí pro rozvoj jednotlivých krajů. Odrážel skutečné potřeby, které vyplynuly ze vstupních analýz. Ostatně dokladem je i samotný zájem ze strany žadatelů, kteří předložili své plány, jež překročily možnosti programu více než dvojnásobně,“ zmínil Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje a 1. místopředseda Regionální rady Severovýchod.

Nejvytíženější oblastí z hlediska počtu přijatých žádostí i těch úspěšně schválených byla prioritní osa 2, která sloužila k rozvoji obcí a měst. Úřad regionální rady Severovýchod přijal 573 žádostí, přičemž hodnotícím a schvalovacím procesem jich úspěšně prošlo 262. Na tyto projekty směřovalo více než 6,4 miliardy korun. Díky nim se obnovy dočkaly Šimkovy sady v Hradci Králové, Třída Míru v Pardubicích nebo Lidové sady v Liberci. Nové modernější vybavení mají nemocnice v Jablonci nad Nisou, Liberci, Trutnově, Ústí nad Orlicí či Chrudimi. „Podpora rozvoje a modernizace zdravotnických zařízení spolu s těmi, které poskytují sociální péči, byla pro Pardubický kraj jednou z priorit. Díky dotacím se podařilo vybudovat nový multioborový pavilon v Pardubické nemocnici anebo specializované kardiocentrum v orlickoústecké nemocnici,“ podotkl Martin Netolický, pardubický hejtman a 2. místopředseda Regionální rady Severovýchod.

Druhou nejžádanější prioritní osou byla ta, kam plynuly finance na modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury. Peníze pomohly nejen rekonstrukci a výstavbě silnic II. a III. třídy, ale také byla postavena řada dopravních terminálů. Mezi ně patří ty v České Třebové, Náchodě, Svobodě nad Úpou, Železném Brodě anebo Tanvaldě. „Rekonstrukce silnic II. a III. třídy patří k těm nejdůležitějším a potažmo i nejpalčivějším tématům každého kraje. Počet úseků silnic, které by bylo potřeba modernizovat, byl rozhodně vyšší než objem dostupných financí,“ podotkl hejtman Franc. Z ROP Severovýchod si mezi sebe191 projektů rozdělilo více než 7,7 miliardy korun. Díky nim bylo zrekonstruováno 382 kilometrů silnic, pořízeno 21 vlaků, postaveno 16 dopravních terminálů anebo pořízeno 62 ekologických vozidel.

Dotace z ROP Severovýchod směřovaly také do oblasti cestovního ruchu. Přestože nepatřila k těm nejvytíženějším, podařilo se díky těmto financím zachránit řadu historicky cenných památek. Mezi nimi například Muzeum krajky ve Vamberku, Třebechovické muzeum betlémů anebo Švýcárna ve Slatiňanech, kde je dnes interaktivní muzeum starokladrubského koně. Část financí udělala radost také cyklistům a cykloturistům, jelikož bylo postaveno 209 kilometrů cyklostezek anebo cyklotras.

Více než půl miliardy korun umožnilo také modernizovat výuku na středních školách a učilištích anebo zrevitalizovat řadu brownfieldů. Díky těmto projektům vznikla mimo jiné nová pracovní místa, často i v místech s vysokou měrou nezaměstnanosti. Propojení podnikatelů a firem se středními školami zase přineslo studentům nejen praktické vzdělání na soudobé úrovni, ale také možnost získat budoucí zaměstnání. Celkem bylo v této oblasti podpořeno 72 projektů na modernizaci středních škol, přičemž 28 z nich, tedy nejvíce, bylo realizováno v Libereckém kraji. Tady také vnikl jeden z důležitých projektů v oblasti sociální péče. „Za nejvýznamnější úspěšně dokončený projekt v Libereckém kraji, který se podařil díky finanční spoluúčasti EU, považuji lůžkový hospic. Jeho stavba a vybavení objektu přišla na 108,6 mil. Kč. Zařízení pro nevyléčitelně nemocné našemu kraji dlouhodobě chybělo a jsem velmi rád, že již od počátku letošního roku konečně slouží potřebným,“ objasnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Přestože regionální operační programy nahrazuje v tomto novém programovém období 2014 – 2020 Integrovaný regionální operační program (IROP), neznamená to, že by regionální rady už přestaly existovat a zanikly. „V tuto chvíli je potřeba program úspěšně uzavřít. Z tohoto hlediska bude Regionální rada Severovýchod fungovat minimálně do roku 2021. Hlavním milníkem je odeslání závěrečné zprávy do Evropské komise, které musí proběhnout do konce března 2017,“ doplnila ředitelka Úřadu Lenka Vašátková. Je potřeba si také uvědomit, že každý realizovaný projekt s podporou evropských peněz se zavázal naplňovat své vize minimálně po dobu udržitelnosti projektu, která představuje pět let po dokončení. Stále tak probíhají kontroly ze strany pracovníků Úřadu Regionální rady Severovýchod. Do této chvíle jich už bylo za devět let fungování ROP Severovýchod uskutečněno 4 159.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login