Detail aktuality

Silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou zprovozněna

01.06.2018 13:32

Ředitelství silnic a dálnic uvádí v pátek 1. června do provozu silnici I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou. Cílem stavby byla realizace přeložky silnice I/14 s výrazně lepšími směrovými a výškovými parametry než měla komunikace III/29024.

„Jedná se o významný projekt, který propojí dvě největší města v kraji. Jsem rád, že silnice umožní plynulejší a rychlejší spojení mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem,“ uvedl hejtman Martin Půta. 

Stávající silnice I/14 i silnice III/29024 jsou vedeny členitým terénem v nevyhovujících směrových i výškových poměrech, v blízkosti obytné zástavby. Komunikace musí navíc zastávat i obslužnou funkci a je na ně tedy připojena řada vjezdů k sousedním nemovitostem, což komfort jízdy a bezpečnost provozu dále snižuje.

„První přípravné práce na této komunikaci vznikaly již v roce 1996. Pro nás je důležité, že se tento projekt podařilo dotáhnout do konce. Na novém úseku bude bezpečnější a plynulejší provoz,“ dodal náměstek pro resort dopravy Marek Pieter. 

Dnes zprovozněná přeložka znamená výrazné zkvalitnění dopravního spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Nová komunikace totiž převezme dopravu ze silnice III/29024 a z části i ze stávající I/14. Tím bude umožněno komfortnější spojení nejen Liberce s Jabloncem nad Nisou, ale i oblasti Krkonoš ze severozápadní části republiky, okomentoval zprovoznění stavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Zprovozněná přeložka silnice I/14 zvýší plynulost a bezpečnost silničního provozu vlivem vylepšení směrového i výškového vedení trasy. Realizací stavby se zkrátí průměrná délka cesty i průměrný jízdní čas, poklesne hluková zátěž obyvatel žijících v okolí stávající silnice a rovněž pro imisní situaci v území je stavba velkým přínosem. Vedení trasy mimo zastavěné části obce rovněž minimalizuje kolize s chodci.

Stavba byla spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Data o stavbě

Hlavní trasa:

délka: 2610 m

kategorie: S11,5/70

plocha vozovek: 32 330 m2

počet všech stavebních objektů: 62

zhotovitel: M-SILNICE a.s.

cena: 296,5 mil. Kč (bez DPH)

délka výstavby: 03/2016 – 06/2018

TZ: ŘSD ČR

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login