Detail aktuality

Sociální služby v regionu se dočkají podpory od státu. Kraj přesto obdrží méně, než požadoval

10.02.2021 13:39

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) podpořilo na rok 2021 financování sociálních služeb v Libereckém kraji částkou 834.268.445 korun. Původní požadavek kraje přitom činil více než miliardu.

„Dotace do sociálních služeb je sice vyšší oproti loňskému roku o zhruba 106 milionů, přesto náš požadavek byl opět velice podhodnocen a tvoří zhruba 79 %. Mrzí mě to, protože bude velice obtížné v letošním roce uspokojit nároky poskytovatelů sociálních služeb, zvláště v době, kdy kraj navyšuje kapacity Základní sítě sociálních služeb,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Liberecký kraj navíc musí kromě zajištění fungování sociálních služeb použít i zhruba 27,5 milionu korun na financování výdajů sociálních služeb v souvislosti s reformou psychiatrické péče.

Reálně jsme obdrželi v poměru k neustále se zvyšujícímu počtu subjektů zapojených do Základní sítě sociálních služeb téměř stejně velkou dotaci jako v roce 2020. Opět tedy jsme nuceni požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí o přehodnocení výše dotace a o dofinancování. Naší povinností je i přes nedostatek finančních prostředků postarat se o ty nejzranitelnější z nás. Kvalita sociální péče také vypovídá o vyspělosti celé společnosti. Stát by, dle mého názoru, měl jít v tomto ohledu příkladem,“ dodal hejtman Martin Půta.

Jako každý rok bude MPSV kraji přidělenou neinvestiční dotaci vyplácet ve dvou splátkách na účet Libereckého kraje. První splátka ve výši 60 % v termínu do 15. března 2021 a 2. splátka v termínu do 30. června 2021.

Liberecký kraj obdržel žádosti celkem od 112 poskytovatelů na 223 služeb v celkovém požadavku 1.061.669.221 korun. Z celkového počtu 223 služeb bylo podáno 141 žádostí na služby sociální péče (s požadavkem 866.496.167 korun), 67 žádostí na služby sociální prevence (s požadavkem 167.347.101 korun) a 15 žádostí na odborné sociální poradenství (s požadavkem 27.825.953 korun). Optimální výše dotace by činila 1.054.381.415 korun. Kraj tak byl nucen požadavky jednotlivých poskytovatelů pokrátit.

Kraj v loňském roce žádal MPSV o 997.286.217 korun a obdržel od státu celkem 728.532.845 korun. To bylo o zhruba 280 milionů méně, než pro organizace kraj požadoval. Přidělená částka představovala 73 % původní žádosti.  

 

Vývoj kapacit v Základní síti Libereckého kraje a nákladovosti v letech 2015–2021:

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Úvazky v ZS LK

1.943

1.953

1.962

1.982

2.062

2.083

2.216

Lůžka v ZS LK

2.149

2.149

2.180

2.202

2.304

2.327

2.495

Náklady poskytovatelů  v Kč

965.130.556

1.061.644.000

1.166.078.500

1.480.919.695

1.659.055.000

1.791.913.000

2.070.045.000

 

 

 

 

Vývoj nákladovosti sociálních služeb, požadavku poskytovatelů, požadavku kraje a výše dotace MPSV v letech 2015–2021:

Podpořený rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Alokace celkem pro kraj

346.104.000

368.341.000

450.137.853

593.038.925

667.558.925

728.532.845

834.268.445

Požadavek kraje

425.705.399

438.480.000

451.700.000

648.091.000

712.189.900

997.286.217

1.062.352.000

Požadavek poskytovatelů sociál. služeb

399.770.819

447.199.837

463.373.559

638.859.475

718.141.514

950.909.499

1.061.669.221

Náklady poskytovatelů v Kč

965.130.556

1.061.644.000

1.166.078.500

1.480.919.695

1.659.055.000

1.791.913.000

2.070.045.000

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login