Detail aktuality

Spolupráce města a kraje bude pro nemocnici a pacienty výhodná

01.06.2016 17:17

Reakce na TZ Změny pro LK ze dne 31. 5. 2016

Prodej poloviny krajské nemocnice? Ale proč? Tak nazvala Změna pro Liberecký kraj (ZpLk) tiskovou zprávu vydanou 31. 5. 2016, bezprostředně po jednání krajského zastupitelstva, kde zastupitelé odhlasovali vstup města Česká Lípa do akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.

Odpovědi na vznesené dotazy padly na včerejším jednání zastupitelstva kraje. Město Česká Lípa má o majetkový vstup do nemocnice zájem, chce se podílet na jejím rozvoji a také chce nést odpovědnost za její fungování, s ohledem na více než 120 tisíc obyvatel Českolipska a okolí.

Liberecký kraj, jako současný jediný akcionář, usiluje o zlepšení spolupráce s městem, od začátku tohoto volebního období, už od prosince 2012. Chceme postupovat dle úspěšného vzoru Krajské nemocnice Liberec (KNL a.s.) a Panochovy nemocnice v Turnově, kde se spojení obou nemocnic a spolupráce Libereckého kraje a měst, podle mého názoru, osvědčila. Fúze obou nemocnic (Liberec a Turnov), která se uskutečnila v roce 2014, byla úspěšná a pro obě nemocnice prospěšná. Turnovské zařízení se stabilizovalo a rozvíjí se a obě nemocnice si navzájem vyměňují zkušenosti a úzce spolupracují. V souvislosti s tím, vstoupilo město Turnov jako nový akcionář do KNL  a.s. Na fungování nemocnice se podílí finančně a rovněž turnovské zastupitelstvo schválilo i finanční podporu připravované modernizace KNL.

Zastupitelstvo LK schválilo oficiální nabídku městu Česká Lípa, která obsahuje maximální možný majetkový podíl. Konečná výše akciového podílu je věcí dalšího jednání obou zastupitelstev, jak Libereckého kraje, tak města Česká Lípa. Za zásadní ale považuji zachování většiny na straně Libereckého kraje, který je za nemocniční péči v regionu odpovědný. Dohoda navíc bude zahrnovat podmínky zastoupení v dozorčích radách a garanci, že ani jedna strana nebude moci převést svůj podíl na třetí osobu.

Město Česká Lípa musí k pokrytí 49% podílu vložit v průběhu šesti let do nemocnice 161.059.330 Kč. Tyto peníze budou použity výhradně na rozvoj nemocnice, což její rozvoj významně posune. Pana Baxu a paní Kocumovou bych chtěl upozornit, že se nejedná o prodej, ale majetkový vstup města a peníze, které Česká Lípa vloží do nemocnice, budou použity na tolik potřebné investice, které poslouží pacientům.

O možnosti majetkového vstupu České Lípy do nemocnice jsme s městem diskutovali přibližně rok a v prosinci 2015 jsme podepsali memorandum o společném postupu ve věci úpravy vlastnických poměrů a řízení českolipské nemocnice a podle jeho znění postupovali. Tvrzení paní zastupitelky Kocumové, že jsou důvodem prodeje podílu v českolipské nemocnici blížící se krajské volby, spíše svědčí o tom, že se aktivně o problematiku příliš nezajímá a během svého dvouletého působení v  pozici náměstkyně pro zdravotnictví se jí podobné dohody s městem bohužel nepodařilo dosáhnout.

Liberecký kraj navíc o průběhu jednání o možném vstupu České Lípy do nemocnice průběžně informoval širokou veřejnost prostřednictvím tiskových zpráv (18. 3. 2015 - Kraj zahájil jednání o možném majetkovém vstupu města Česká Lípa do společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.; 3. 12. 2015 - Liberecký kraj a Česká Lípa podepíší memorandum, jehož cílem je majetkový vstup města do českolipské nemocnice; 18. 5. 2016 - Liberecký kraj nabídne městu Česká Lípa podíl v českolipské nemocnici).

Za zásadní považuji, aby všechny nemocnice v Libereckém kraji lépe spolupracovaly, a to bez jejich společné dohody nepůjde. Také proto se zpracovává dokument, který hovoří o alianci nemocnic v LK, jež bude krajské zastupitelstvo projednávat v srpnu.

Obavy pana zastupitele Baxy ze vstupu České Lípy do nemocnice jsou v přímém rozporu s fungující praxí v Liberci, kde je pan Baxa zastupitelem. Důležitější, než majetkový podíl, je totiž dohoda mezi akcionáři a stanovy akciové společnosti, což jsou dokumenty, které budou obě zastupitelstva, stejně tak jako řadu dalších detailů a podrobností, teprve projednávat.

Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům za podporu tohoto prvního kroku, který, jak věřím, povede k dohodě ve prospěch obyvatel nejen Českolipska, ale i celého Libereckého kraje. 

Martin Půta

hejtman Libereckého kraje

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login