Detail aktuality

Středoškoláci v Železném Brodě se prakticky seznamují s procesem výroby nanovláken

13.03.2023 10:25

V roce 2021 se zrodila spolupráce mezi libereckou firmou Elmarco, zabývající se vývojem nanotechnologií, a Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Železném Brodě, a vznikla specializace oboru Aplikované chemie s názvem Nanotechnologie a polymery. Letos firma škole věnovala laboratorní zařízení NanospiderTM, na kterém si studenti vyzkouší, jak probíhá výroba nanovláken. To se jim bude hodit v budoucnu, pokud se rozhodnou obor dále studovat na vysoké škole nebo nastoupit do zaměstnání v oboru.

Nanovlákna sehrávají roli v mnoha zásadních oblastech lidského působení. Je tedy důležité školit odborníky na nanotechnologie, protože poptávka po nich se bude logicky zvyšovat. Spolupráce mezi firmou Elmarco a Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Železném Brodě dospěla k dalšímu významnému kroku, jímž se stalo předání laboratorního zařízení NanospiderTM, na němž si středoškoláci vyzkouší, co obnáší výroba nanovláken.

„Zařízení bude studentům sloužit jako školní vzdělávací pomůcka,“ upřesňuje Karolína Pittnerová, marketingová specialistka firmy Elmarco. „Stroj v hodnotě 1,7 milionu Kč budou žáci využívat v laboratorních cvičeních, tím pádem se již během studia seznámí s procesem výroby nanovláken a přípravou roztoků polymerů.“ Absolventi na zařízení získají nezbytnou praxi, kterou využijí při budoucím uplatnění v atraktivním oboru vývoje nanotechnologií.

Přínos významu přesahujícího liberecký region

Zařízení NanospiderTM bylo v březnu 2023 oficiálně předáno Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, a to za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, jednatele Elmarca Miloslava Masopusta a ředitele školy Jana Háska. Všichni zúčastnění se shodli na důležitosti propojení technologických podniků se vzdělávací institucí.

„Dlouhodobě jsme sledovali problém s nedostatkem kvalifikovaného personálu, který by se orientoval v nanotechnologiích a zároveň byl schopný pracovat s laboratorním zařízením,“ vysvětluje Miloslav Masopust, jednatel společnosti Elmarco. Tento problém má vyřešit právě reálná praxe v rámci praktické výuky. „Připravovat studenty jako potenciální členy našeho týmu již během studií je pro nás velmi efektivní. Mohou k nám potom nastoupit již s určitým penzem zkušeností a znalostí získaných u nás,“ doplňuje Miloslav Masopust. Středoškolská praxe na přístroji, který běžně obsluhuje kvalifikovaný personál technologického podniku, absolventovi výrazně zvýší příležitost uplatnit se na trhu práce.

S tím souhlasí i hejtman Martin Půta. „Kvalitní vzdělání umožní studentům vybrat si dobré zaměstnání, což přinese ve výsledku lepší život do celého regionu. Propojení výrobní a vzdělávací sféry považuji za velice důležité. Proto například neustále pokračujeme v budování Center odborného vzdělávání při našich středních školách a dbáme o to, aby poskytovala žákům dobré podmínky pro studium. Tento záměr se nám daří naplňovat, o čemž svědčí to, že o absolventy odborných středních škol mají firmy zájem již během jejich studia a po jeho ukončení jim nabízejí pracovní místa. Nanovlákna jsou technologií budoucnosti a šíří dobré jméno regionálních vědců a výzkumníků do celého světa. A já jim za to děkuji,“ dodává hejtman Libereckého kraje.

Svůj pohled připojuje také ředitel školy Jan Hásek: „Cílem propojení odborné teorie s praxí je na reálné situace připravený absolvent, studující u odborně erudovaných učitelů participujících na progresi vývoje průmyslu a reálných potřeb společnosti plynoucích z praxe. Praxe, to je oboustranná spolupráce škol a firem. Školství je služba lidí lidem, průmyslu, pokroku ve vědě a odborně vedenému experimentu. Systém školství je nutné neustále průběžně inovovat technickou vybaveností a formálně i obsahově přizpůsobovat současné progresi vývoje společnosti, ale každá inovace s sebou nese i nutné investice. Financování školství vyžaduje především zapojení státu hospodařícího s daňovými odvody firem, neboť spolupracující firmy i po zdanění svých výnosů státnímu školství už nyní významně pomáhají a není možné, aby ve všem suplovaly stát,“ završuje ředitel školy.

Liberecký kraj jako epicentrum vývoje nanotechnologií

Liberecký kraj je právem považován za kolébku nanotechnologií. S nanovlákny se tu sice experimentovalo již od poloviny 20. století, ale teprve objev profesora Oldřicha Jirsáka a jeho týmu na Technické univerzitě v Liberci umožnil výrobu netkané textilie tvořené nanovlákny v průmyslovém měřítku. Firma Elmarco tuto technologii, příznačně pojmenovanou NanospiderTM, neustále vyvíjí a své průmyslové linky vyváží do celého světa.

Kontakt pro média:

Karolína Pittnerová

Marketingová specialistka

M: 731 769 749

E: karolina.pittnerova@elmarco.com

www.elmarco.cz
 

O společnosti Elmarco:

Elmarco je přední dodavatel zařízení na výrobu nanovlákenných materiálů v průmyslovém měřítku. Firma nabízí portfolio strojů Nanospider™ v široké škále, od přípravy laboratorních vzorků až po průmyslovou výrobu ve velkých objemech. Zákazníci společnosti proto mohou kdykoliv snadno posunout svoji stávající výrobu na vyšší úroveň produkce. Společnost Elmarco dodává výrobní linky Nanospider™ jako komplexní výrobní technologii, která se skládá z celé řady periferních zařízení. Elmarco využívá zkušenosti z početných průmyslových instalací, aby mohlo poskytovat komplexní řešení na klíč a současně hrálo roli spolehlivého partnera pro výrobu nanovláken.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login