Detail aktuality

Tým připravující modernizaci krajské nemocnice posílí památkáři

27.05.2016 13:30

Tým, který připravuje projekt modernizace Krajské nemocnice Liberec a.s. (KNL), posílí zástupci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci (NPÚ). Jejich stanoviska pomohou při přípravách i realizaci modernizaci nemocnice tak, aby se co nejméně narušila historická hodnota části Liberce, ve které se část areálu nachází a počítá se s jeho proměnou.

Dohoda vyplynula ze společné schůzky zástupců NPÚ, architektů připravujících projekt modernizace nemocnice a zástupců akcionářů KNL, jimiž jsou Liberecký kraj a města Liberec a Turnov. „Chceme, aby už při přípravách byly zohledněny připomínky NPÚ, abychom předešli zbytečným konfliktům a nedocházelo k podobným situacím, jako v případě Kristiánovy ulice, která vyplynula pouze ze špatné komunikace,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Na základě dohody nyní budou mít památkáři své zástupce například u jednání řídícího výboru modernizace KNL, jejich připomínky budou brány v potaz i při přípravách zadání architektonické soutěže nebo při zadání podmínek na návrh architektonického řešení budoucího areálu nemocnice. „Památkáři budou mít jeden z poradních hlasů a k jejich stanoviskům nebo doporučením bude přihlíženo,“ podotkl hejtman.

NPÚ souhlasí se svým zapojením do příprav modernizace KNL. „Pokud se přistoupí k demolici historicky cenných objektů, budeme například žádat zhotovení stavebně historického průzkumu. Trváme na tom, aby byl v následných etapách sledován záměr urbální stopy a s ohledem na to, že se areál nemocnice dotýká památkové zóny, chceme, aby citlivě navázal na sousední zástavbu. Rádi se s věcnými připomínkami do příprav zapojíme,“ uvedl Miloš Krčmář, ředitel liberecké pobočky NPÚ.

„Jsme si vědomi toho, že jde o citlivé místo v centru města a k projektu také tak přistupujeme. Není ještě ujasněno, jak bude prostor vypadat, to vzejde až z architektonické soutěže. Bezpečně zatím víme, že v druhé etapě chceme do části areálů ke Kristiánově ulici umístit stanici záchranné služby nebo centrum lékařské logistiky a telematiky. Spolupráci s památkovým ústavem, i s ohledem na citlivé začlenění, velmi vítáme,“ konstatoval profesor Petr Moos, člen řídícího výboru projektu modernizace KNL, vedoucí Ústavu managementu a proděkan Fakulty dopravní ČVUT. 

Ve věci odvolání NPÚ proti demoličnímu výměru vydanému Magistrátem města Liberce na objekty v Kristiánově ulici se nyní čeká na rozhodnutí správního odvolacího orgánu, tedy odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Jeho stanovisko by mělo být známo nejpozději do měsíce. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login