Detail aktuality

V Mimoni byl otevřen nový kruhový objezd a zrekonstruovaný průtah městem

25.09.2014 15:24

Město Mimoň se dočkalo zrekonstruovaného průtahu městem od České Lípy do Mnichova Hradiště a nového kruhového objezdu na Tyršově náměstí. Slavnostní otevření stavby financované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod “Mimoň – humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí“ se uskutečnilo ve čtvrtek 25. září 2014.

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili hejtman Libereckého kraje Martin Půta, krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník, ředitel Krajské správy silnic LK Jan Růžička, starosta města Mimoň František Kaiser, technický vedoucí oblasti Sever STRABAG a.s. Jiří März a ředitel odboru rozvoje a investic Severočeské vodárenské společnosti David Votava.

„Projekt navazuje na stavby realizované již v roce 2011, jejichž výsledkem jsou nové okružní křižovatky na náměstí ČSLA a na Kozinově náměstí. Dokončená humanizace přináší moderní uspořádání průtahu středně zatížené komunikace. Tato stavba je navíc dobrým příkladem spolupráce města Mimoň, Severočeské vodárenské společnosti a Libereckého kraje,“ uvádí hejtman Martin Půta.

Rozsáhlou rekonstrukcí prošla komunikace II. třídy v délce 850 metrů od náměstí ČSLA, a to včetně mostu přes řeku Ploučnici, ulici Husovu, novou okružní křižovatku na Tyršově náměstí a ulici Pražskou až k železničnímu přejezdu směrem na Mnichovo Hradiště. Silnice II/268 zajišťuje průtah městem od České Lípy do Mnichova Hradiště k dálnici na Prahu.

Součástí stavebních prací, které byly provedeny za finanční spoluúčasti města Mimoň a Severočeské vodárenské společnosti, je vybudování nových zálivů pro zastavení a stání, chodníků, veřejného osvětlení a provedlo se odvodnění komunikace a přeložení inženýrských sítí včetně přípojek k jednotlivým domům. Dále se podařilo zrekonstruovat a osadit historické sochy na Poštovním mostě, nakoupit nové autobusové zastávky a provést vegetační úpravy po celé trase dotčeného úseku komunikace. Ostrůvky mezi parkovacími zálivy byly osety zelení.

„Staveniště bylo zhotoviteli stavby předáno 15. července 2013 a již 29. listopadu 2013 bylo požádáno o předčasné užívání úseku Husovy ulice od Poštovního mostu na Tyršovo náměstí, čímž mohl být spuštěn provoz pro veškerou dopravu. V zimním období byla stavba přerušena, stavební práce pokračovaly na jaře,“ připomíná radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Investorem stavby byl Liberecký kraj zastoupený Krajskou správou silnic Libereckého kraje. Stavbu za 64,5 mil. Kč bez DPH na základě výběrového řízení prováděla společnost STRABAG a.s. Projekt je financován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v oblasti podpory „Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“, kdy 85 % uznatelných nákladů je hrazeno z prostředků EU a zbývajících 15 % nákladů je kryto z rozpočtu Libereckého kraje. Částka zahrnuje také finanční podíl města Mimoň a SVS, který není hrazen z prostředků EU.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login