Detail aktuality

V Oblastní galerii v Liberci začíná výstava Šedesát let, šedesát tváří

12.02.2013 15:41

 

Oblastní galerie v Liberci zahájí 14. února 2013 výstavu s názvem Šedesát let, šedesát tváří, která je součástí programu připraveného k 60. výročí založení galerie. Vernisáž, které se osobně zúčastní hejtman Libereckého kraje Martin Půta, začíná v půl šesté.

Jak napovídá podnázev výstavy Portrét ze sbírky Oblastní galerie v Liberci 1850–2000, výstava si všímá možnosti výtvarného znázornění lidské tváře v období, které koresponduje se širším vymezením moderního umění. Některá díla jsou unikátní v evropském měřítku, jiná jsou podobně výjimečná v kontextu prostředí českých zemí.

Portrét

Portrét - znázornění člověka v jeho individualizované podobě - patří k „velkým“ a nejnáročnějším tématům ve výtvarném umění, současně však i k nejvíce komunikativním. Portrét nám znovu připomíná tvůrčí moc výtvarného umění. Zdařilá podobizna může podat koncentrovaný obraz povahy, nálady, duše, temperamentu, ducha konkrétního historického období atd. V ideálním případě pak může zachytit archetyp člověka nebo nadčasovou esenci lidskosti samotné.

Akviziční činnost Oblastní galerie v Liberci, která vznikla právním oddělením od Severočeského muzea v roce 1953, se přirozeně soustředila na české umění 20. a částečně i 19. století. Ze své mateřské instituce však přejala velmi kvalitní soubor německého a rakouského malířství druhé poloviny 19. století a také rozsáhlou kolekci umění českých Němců. Vycházejíce z této skutečnosti, rozhodli jsme se představit umění portrétu tak, aby byly zastoupeny všechny uvedené kolekce v různorodosti malířských, grafických, kresebních a sochařských děl. Některá díla jsou unikátní v evropském měřítku, jiná jsou podobně výjimečná v kontextu prostředí českých zemí. Období 1850–2000 bylo vybráno pro svou souvztažnost se širší definicí moderního umění. Na výstavě je tak možné sledovat proměny slohů a stylů v portrétním žánru v období od druhé poloviny 19. století až po současnost.

Dovolte, abych se představil - jsem Johann Lahn, bývalý starosta města Liberec, F X. Šalda, literát, Josef Václav Myslbek, sochař …

Výstava nabízí portréty osobností spjatých s městem Liberec (starosta města Johann Lahn, početná rodina Liebiegů, F. X. Šalda), podobizny předních představitelů z řad (nejenom) českých výtvarných umělců, architektů, literátů, hudebníků, řadu portrétních studií od slavných umělců, jako byli například Jan Preisler, Antonín Procházka, Jakub Schikaneder, i těch od těch méně známých či zcela zapomenutých. Dále portréty sběratelů umění, mecenášů a donátorů, rodinných příslušníků umělců, dětské portréty, atd.

Původ uměleckých děl

Část obrazů pochází ze sbírek výtvarného oddělení bývalého Severočeského průmyslového muzea, část ze soukromé sbírky Heinricha von Liebiega. Největší část děl ale pochází z galerijních nákupů realizovaných v letech 1953–2013, za šedesát let trvání Oblastní (dříve Krajské) galerie v Liberci.

Výjimečnost výstavy

Výstava Šedesát let, šedesát tváříje druhou tematickou výstavou ze sbírek OGL. První byla Česká krajinomalba ze sbírek OGL v roce 2005, která představila nejvýznamnější díla českých krajinářů od konce 18. století po současnost.

Výstava určená širokému spektru návštěvníků. Předpokládaný rozsah výstavy je 100-110 uměleckých děl. Výstavu doprovází výběrový katalog, který byl vydán díky podpoře Libereckého kraje.

Koncepce výstavy:

Na prezentovaných malbách, grafikách, kresbách, plastikách, medailích a plaketách z let 1850–2000 chceme ukázat dvě hlavní linie výtvarného umění uvedeného období, které zjednodušeně můžeme označit jako realistickou a výrazovou. Nejdůležitějším prvkem realistické linie je názornost, umělecký pokrok se hodnotí podle vzrůstající přesnosti formálního napodobení. Druhá linie se naopak snaží zobrazit výraz zobrazovaného v daleko větší míře než pouze jeho formální podobu. V konečném stádiu této druhé linie se často stává, že umělec již neřeší úkol – portrét jako takový –, který mu byl uložen. Prolínání těchto dvou směrů vytváří příběh portrétu v liberecké galerii.

 

další informace: Zuzana Štěpanovičová, mobil 724 834 546
zuzana.stepanovicova@ogl.cz

 

Šedesát let, šedesát tváří / Portréty ze sbírky Oblastní galerie v Liberci 1850–2000

Termín výstavy: 14. února–7. dubna 2013

Místo konání: Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace, U Tiskárny 81/1, 460 01 Liberec 5

Otevírací doba: denně kromě pondělí 10–18 hodin, ve čtvrtek do 19 hodin

Vernisáž: 14. února 2013 v 17.30 hodin

Úvodní slovo: Jan Randáček, Zuzana Štěpanovičová

Koncepce výstavy: Zuzana Štěpanovičová

Spolupráce: Anna Habánová, Markéta Kroupová

Grafická úprava tiskovin: Jan Měřička

Doprovodný program: Adéla Pomothy

Komentované prohlídky: 14. 3. v 10.00 a 17.00 hod., 28. 3. v 17.00 hod., 4. 4. v 10.00 a 17.00 hod

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login