Detail aktuality

Více než 108 milionů korun na nové kotle a čerpadla začne kraj rozdávat v červenci

18.05.2022 10:32

Ve středu 1. června 2022 bude vyhlášen již čtvrtý program kotlíkových dotací, tentokrát určený pro nízkopříjmové domácnosti. Na zájemce o nové ekologické zdroje tepla čeká více než 108 milionů korun. Stejně jako v předchozích výzvách budou občané žádosti podávat elektronicky. Přijímat se začnou v pátek 1. července.

„Opět podpoříme výměnu starých kotlů 1. či 2 emisní třídy, a to za kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla. Jsem za tento program velice rád, jelikož se postupně dostává na další zájemce o výměnu starých kotlů za nové zdroje vytápění. Celkem se již vyměnilo na 4.500 starých kotlů a byla investována bezmála půlmiliarda korun do zlepšení stavu ovzduší v Libereckém kraji, uvedl hejtman Martin Půta.

Žadatelem může být majitel nebo spolumajitel nemovitosti, který má v místě výměny kotle trvalé bydliště a jehož domácnost je zhodnocena jako nízkopříjmová (tzn. průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhne částku 170.900 korun).

„Získat lze finanční podporu ve výši 95 % výdajů s maximální částkou na tepelná čerpadla 180.000 korun a na kotle na biomasu s maximální částkou 130.000 korun. Na koupi plynového kondenzačního kotle přispíváme žadatelům částkou maximálně 100.000 korun s podmínkou, že k žádosti předloží závaznou objednávku nebo uvedení do provozu kotle s datem do 30. dubna 2022,“ doplnil Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Elektronický příjem žádostí bude odstartován v pátek 1. července 2022 v 9 hodin. Odesláním elektronické žádosti si žadatelé zajistí pořadí, ovšem poté je třeba do 10 pracovních dní od podání elektronické žádosti doručit její písemnou podobu včetně příloh na adresu krajského úřadu. Datum ukončení příjmu žádostí stanovilo Ministerstvo životního prostředí pro všechny projekty na 31. srpna 2022 a jednotnou dobu ukončení výměny na 2 roky od schválení dotace.

„Pro žadatele z předchozí výzvy programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III, na které nezbyly finanční prostředky a jejichž projekt je v zásobníku projektů, získal kraj dodatečné prostředky v objemu přesahujícím 10 milionů korun. Toto navýšení očekáváme v následujících dnech nebo týdnech. Umožní to Libereckému kraji financovat dalších 87 projektů ze zásobníku,“ dodal Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Žadatelé budou kontaktováni správcem programu v pořadí dle zařazení do zásobníku a v případě potvrzení jejich trvajícího zájmu o dotaci musí souhlasit i s původním termínem ukončení výměny. Pokud by žadatelé z předchozí výzvy měli zájem podat žádost do nového programu, pak vzhledem k odlišným podmínkám obou programů platí, že se musí nejprve nechat vyřadit z předchozího programu a teprve potom podat žádost novou.

Od 17. května do 8. června 2022, ještě před zahájením příjmu žádostí, naplánoval správce programu kotlíkových dotací – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – semináře pro potenciální žadatele v obcích s rozšířenou působností na celém území kraje. Při nich se zájemci dozvědí, jaké budou podmínky vyhlášeného programu a postup, jak žádost na krajský úřad podat. Podrobnější informace týkající se seminářů najdou žadatelé na webových stránkách programu https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace, kde bude zveřejněn také vyhlášený program.

Přehledová tabulka k tématu kotlíkových dotací:

Projekt

KD I

KD II

KD III

KD III – NZÚ

Celkem

Příjem

žádostí (realizace)

12/2015–05/2017 (+12 měsíců)

01/2017–02/2018 (+12 měsíců)

09/2019–05/2021

(+18 měsíců)

Realizace 07/2015–12/2022

Alokace investic

(milionu korun)

149,0

OPŽP

136,1

OPŽP

154,3

OPŽP

55,5

NZÚ

494,9 milionu korun (439,4 milionu korun z OPŽP)

Počet projektů (průměrná dotace na projekt)

1328

(112 tisíc korun)

1308

(103 tisíc korun)

1389

(115 tisíc korun)

484

(115 tisíc korun)

Výměna zatím 4.509 kotlů

Počet přijatých žádostí bez duplicit

1.766

1.657

2.680

6.103 zhodnocených žádostí

KD I = Kotlíkové dotace v Libereckém kraji CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000008

KD II = Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005164

KD III = Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009909

KD III – NZÚ = Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III – NZÚ SFZP 094823/2020

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login