Detail aktuality

Více než jedním a půl milionem korun podporuje Liberecký kraj vědomostní soutěže žáků  

27.03.2024 11:17

Částkou 1.605.000 korun podpořil v letošní roce Liberecký kraj konání vědomostních olympiád žáků základních a středních škol. Okresní a krajská kola se konají již od začátku roku. Další finanční prostředky na soutěže ve výši 630.000 korun čerpá kraj ze státního rozpočtu.

„Organizaci vědomostních soutěží zajišťuje na základě příspěvku zřizovatele ve výši 1.200.000 korun Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti, Liberec. Jedná se o krajská a okresní kola vědomostních soutěží a klání ve středoškolské odborné činnosti. Na organizaci okresních kol mimo Liberec se podílejí příspěvkové organizace obcí. Jedná se například o domy dětí a mládeže či střediska volného času,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Vědomostní olympiády se konají v mnoha oblastech: matematika, zeměpis, biologie, chemie, fyzika, programování, český jazyk, soutěže v cizích jazycích – anglický, španělský, ruský, německý a francouzský. Veškeré informace k soutěžím, včetně jejich výsledků, jsou prezentovány na Informačním a vzdělávacím portálu www.edulk.cz.

„Jedná se o další formu podpory nadaných žáků. Úspěch v některých vědomostních soutěžích mohou žáci zúročit při přijímacím řízení na střední školu,“ dodal hejtman Martin Půta.

V loňském roce Liberecký kraj zorganizoval projekt s názvem „Okresní a krajská kola vědomostních soutěží v Libereckém kraji v roce 2023“, do kterého se v prezenční formě zapojilo v různých věkových kategoriích v okresních a krajských kolech více než 26.000 žáků základních a středních škol. Projekt byl podpořen ze státního rozpočtu částkou 638.120 korun a Liberecký kraj se na jeho spolufinancování podílel částkou 1.080.892 korun. Uskutečnilo se 19 vědomostních soutěží pro žáky základních a středních škol, krajská kola v 57 věkových kategoriích a okresní kola ve 25 věkových kategoriích. Partnery projektu byly tři domy dětí a mládeže, jedno středisko volného času dětí a mládeže, Severočeské muzeum v Liberci a Technická univerzita v Liberci. Na průběhu a vyhodnocení soutěží se podíleli pedagogové středních a základních škol a rovněž pedagogové Technické univerzity v Liberci.

Přehled konání krajských kol soutěží je přílohou zprávy.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login