Detail aktuality

Vydané publikace určují priority v oblasti rozvoje lidských zdrojů

22.10.2015 8:06

Projekt s názvem „Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji“, který krajský úřad realizoval od května 2014, končí letos v říjnu. Jeho výsledkem je vznik dvou publikací Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+ a Společný akční plán Libereckého kraje 2014+. K dispozici jsou tyto dokumenty na sekretariátech zainteresovaných odborů, tedy na odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, odboru sociálních věcí a odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Ke stažení jsou pak na webu informačního a vzdělávacího portálu Libereckého kraje.

Finální výstupy, tedy dva vydané dokumenty, byly projednány 8. září na radě kraje a následně schváleny 29. září zastupitelstvem. Na tvorbě publikací se podíleli zástupci oslovených subjektů v rámci takzvaných „kulatých stolů“ (zejména z řad významných zaměstnavatelů Libereckého kraje, organizací působících v sociální oblasti a subjektů působících v oblasti služeb a obchodu), členové Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje, zástupci měst a obcí Libereckého kraje, ředitelé škol a školských zařízení, zástupci místních akčních skupin, zástupci neziskového sektoru, ale i zaměstnanci krajského úřadu a veřejnost, která se zúčastnila sběru projektových záměrů.

Cílem daných výstupů bylo určit prioritní témata a návrhy řešení v oblasti vzdělávání v provázanosti s potřebami trhu práce, v sociální oblasti a oblasti služeb a obchodu. „Všechny uvedené okruhy jsou pro Liberecký kraj a jeho další rozvoj v oblasti lidských zdrojů klíčové. Strategie především určuje priority a cíle pro období 2014–2020 a stává se tak společným vodítkem pro všechny zapojené subjekty,“ říká hejtman LK Martin Půta.

Projekt probíhal za finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho výsledky jsou dostupné na webu: http://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/3889/Finalni-vystupy-projektu-Tvorba-Strategie-a-Spolecneho-akcniho-planu-v-oblasti-rozvoje-lidskych-zdroju-v-Libereckem-kraji.aspx

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login