Detail aktuality

Vyjádření k přijetí daru ve formě akcií ČSAD Liberec, a.s.

16.04.2018 14:04

Vyjádření k tématu zítřejší tiskové konference, (dopravní obslužnost a smlouva o darování akcií ČSAD Liberec, a.s. Libereckému kraji), kterou na úterý 17. dubna 2018 svolali členové Zastupitelstva Libereckého kraje za KSČM. 

Liberecký kraj dne 20. března 2018 obdržel rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve kterém mj. zakázal Libereckému kraji pokračovat v postupu k nabytí akcií společnosti ČSAD Liberec, a.s. v hodnotě přesahující finanční limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

Dne 26. března 2018 Liberecký kraj od společnosti Liberecká automobilová doprava, s.r.o. obdržel nabídku daru ve formě 200 ks akcií společnosti ČSAD Liberec, a.s. za nominální hodnotu 20.000 Kč.

Od advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. si ten samý den nechal posoudit právní stránku této nabídky a zejména vztah ke zmíněnému rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nabídkou se dne 27. března zabývala pracovní skupina ředitele ve věci zřízení vnitřního dopravce a Radě Libereckého kraje tento postup doporučila. Ta na svém mimořádném jednání přijetí daru schválila. Možnost stát se akcionářem přijala Rada Libereckého kraje ve složité situaci jako způsob, kterým jsou otevřeny všechny cesty ke zřízení vlastního dopravce. Pro doplnění  - mimořádné jednání rady kraje svolává hejtman v případě potřeby v souladu s jednacím řádem rady kraje  (v roce 2017 se uskutečnilo mimořádných jednání rady kraje celkem 31, letos rada kraje jednala mimořádně již 7x).

Oslovená advokátní kancelář uzavření darovací smlouvy neshledala v rozporu s rozhodnutím. Upozornila nás pouze na to, že splnění některých povinností podle zákona o krajích a zákona o obchodních korporacích bude nutné kvůli časovému omezení nabídky překlenout výkladem, nebo nechat znovu schválit v příslušných orgánech. Proto byla do smlouvy doplněna odkládací doložka, která stanoví, že platnost smlouvy je podmíněna schválením majetkového vstupu do ČSAD Liberec, a.s. Zastupitelstvem Libereckého kraje a zároveň schválením valnou hromadou společnosti ČSAD Liberec, a.s., která se uskuteční v půlce května 2018.

Jinými slovy. Rada Libereckého kraje má na základě zákona o krajích v kompetenci přijetí daru, což odsouhlasila a následně hejtman darovací smlouvu podepsal. Další rozhodnutí je na Zastupitelstvu Libereckého kraje, které má pravomoc rozhodovat o obchodních věcech. Jeho členové se tedy teprve příští týden budou zabývat tím, zda má kraj akciová práva vykonávat. V případě negativního stanoviska zastupitelů nenabude smlouva platnosti a Liberecký kraj se vlastníkem akcií nestane.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login