Detail aktuality

Zastoupení LK v Bruselu bude pokračovat

20.03.2013 15:21

 

Rada LK schválila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Poskytnutí komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje v Bruselu“.

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí komplexních služeb Libereckému kraji v oblasti zastupování kraje v Bruselu. Cílem poskytování služeb zastoupení by mělo být získávání a výměna informací, zkušeností a kontaktů se zahraničními regiony, participace na činnosti institucí Evropské unie, zapojení Libereckého kraje do projektů EU na regionální úrovni, prosazování společných zájmů regionů v evropském měřítku včetně koordinace v rámci jednání ESÚS a rovněž zajistit v Bruselu administrativní a organizační zázemí pro zástupce krajské samosprávy a státní správy.

Služby by měly být zaměřeny na předávání informací o dění v EU v konkrétních oblastech zájmu LK, zajištění fungování zastoupení kraje v Bruselu, v omezené míře organizaci dohodnutých prezentačních akcí kraje v Bruselu, předávání know-how LK, proškolování zaměstnanců krajského úřadu z oblasti informací o Evropské unii, zajišťování zázemí pro zástupce kraje nebo zaměstnance krajského úřadu spojenými s jejich pobytem v Bruselu (zajištění letenek, ubytování apod.).

Požadavky zadavatele: účast při odborných debatách, konferencích; prezentační akce - dle dohody se zadavatelem maximálně 6 akcí po dobu trvání smlouvy; výměna zkušeností se zahraničními regiony (analýza vybraných témat skrze bruselská zastoupení ostatních regionů); spolupráce v rámci ESÚS (informace o připravovaných ESÚS s potenciální účastí LK - na CZ-PL hranici a v rámci CZ-DE-PL Trojzemí); asistence při navazování meziregionální spolupráce; monitoring nabídek ke spolupráci; servis pro hejtmana při jednáních v Bruselu, zajištění zázemí v Bruselu pro jednání politické reprezentace Libereckého kraje, pro neformální setkání; monitoring aktuálních výzev komunitárních programů a nabídek na spolupráci; pravidelné rozesílání informací obcím; informační kancelář pro veřejnost. Předmětem plnění veřejné zakázky nebude zajištění prostor pro zastoupení.

Předpokládaná hodnota VZ:          1.800.000 Kč bez DPH na tři roky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login